Chỉ thị 02/2012/CT-UBND

Chỉ thị 02/2012/CT-UBND tăng cường quản lý đất lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2012/CT-UBND tăng cường quản lý đất lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 02 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng sử dụng đất trồng lúa sai mục đích như xây dựng nhà và một số công trình xây dựng khác trên đất lúa, đặc biệt là đối với đất chuyên 2 , 3 vụ lúa. Để khắc phục tình trạng quản lý, sử dụng đất lúa nhằm bảo đảm an toàn diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh và thực hiện tốt Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị:

1. Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất sản xuất lúa:

- Sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch và kế hoạch được phê duyệt.

- Sử dụng đất tiết kiệm, không bỏ đất hoang, không làm ô nhiễm, thoái hóa đất.

- Canh tác đúng kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ độ phì nhiêu của đất.

- Khi phát hiện nguy cơ hoặc các hành vi gây hại đến chất lượng đất, gây ô nhiễm, thoái hóa đất phải áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và báo cáo cho chính quyền, cơ quan quản lý môi trường hoặc cơ quan nông nghiệp địa phương biết.

2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát, đánh giá hiệu quả việc sử dụng đất lúa ở địa phương từ năm 2005 – 2011 bao gồm: đất đang sử dụng sản xuất lúa, đất chuyên 2, 3 vụ lúa; đất lúa, màu; đất chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ đất lúa sang đất màu, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản…; đất chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp và đất trồng lúa bị bỏ hoang, trong đó đất chuyên 2, 3 vụ lúa.

- Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng đất lúa có hiệu quả như: bảo đảm hệ thống thủy lợi, hệ thống giao thông nội đồng, đầu tư cải tạo tăng độ phì nhiêu của đất, kỹ thuật thâm canh tăng năng suất lúa…

- Tuyên truyền phổ biến, vận động cho nhân dân hiểu chủ trương quản lý đất lúa và có trách nhiệm tham gia chương trình bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; tổ chức công bố công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất lúa ở cấp huyện (dữ liệu bản đồ dạng số và giấy).

- Chấn chỉnh, chấm dứt ngay tình trạng để người dân tự ý chuyển đổi, san lấp trái phép đất lúa, nhất là đất lúa đã được quy hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra nếu phát hiện việc xây dựng các công trình phi nông nông nghiệp trên đất trồng lúa không có giấy phép hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa của cấp có thẩm quyền thì đình chỉ và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa hướng dẫn các địa phương trong việc lập quy hoạch, kế hoạch và công bố quy hoạch sử dụng đất lúa sau khi được Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất chuyên lúa trên từng địa bàn.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa thực hiện phương án xây dựng hệ thống thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương từ kênh chính đến kênh nội đồng ở các vùng sản xuất lúa, đặc biệt là vùng chuyên 2, 3 vụ lúa; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở như Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chuyển giao, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật thâm canh, luân canh sản xuất trên đất lúa.

- Có kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với việc quản lý đất lúa ở các huyện, thị xã, thành phố; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các địa phương buông lõng công tác quản lý nhà nước đối với đất lúa.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến đất lúa triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2012
Ngày hiệu lực20/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2012/CT-UBND tăng cường quản lý đất lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2012/CT-UBND tăng cường quản lý đất lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành10/02/2012
        Ngày hiệu lực20/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/2012/CT-UBND tăng cường quản lý đất lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2012/CT-UBND tăng cường quản lý đất lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa

             • 10/02/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/02/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực