Chỉ thị 02/CT-BTC

Chỉ thị 02/CT-BTC năm 2014 nâng cao hiệu quả và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-BTC năm 2014 nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm đoàn đi công tác nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

Trong thời gian qua hầu hết các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính về việc tổ chức các đoàn công tác đối ngoại, từ khâu xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch đến việc báo cáo kết quả chuyến công tác, sử dụng kiến thức, kinh nghiệm đã học tập để tham khảo vận dụng trong tổ chức thực thi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hiệu quả công tác chưa được như mong muốn, còn tình trạng nội dung trùng lắp, thời gian các đoàn khảo sát còn dài, lựa chọn nước đến chưa phù hợp với nội dung cần nghiên cứu, khảo sát gây lãng phí thời gian và ngân sách nhà nước. Một số đơn vị tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài sử dụng kinh phí của doanh nghiệp; tổ chức các đoàn đi công tác không có trong kế hoạch được duyệt hoặc thực hiện chưa đúng quy trình quy định về việc cử công chức đi công tác nước ngoài...

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các đoàn đi công tác ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính nghiêm túc thực hiện các quy định sau đây:

1/ Việc cử cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ) đi công tác nước ngoài phải quán triệt nguyên tắc:

1.1. Việc lập dự toán đoàn đi công tác nước ngoài:

- Phải thực hiện trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện của năm báo cáo; xác định rõ mục tiêu, đối tác, hoạt động cụ thể và thời gian chuyến công tác.

- Lập dự toán kinh phí phải thực hiện từ đầu năm và căn cứ vào chủ trương, kế hoạch hội nhập, hợp tác quốc tế; tập trung vào các hoạt động thật sự cần thiết; phải ưu tiên bố trí kinh phí cho các đoàn tham dự hội nghị đa phương, đàm phán song phương, các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính và của đơn vị.

1.2. Hạn chế việc tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài từ nguồn kinh phí từ các dự án, các nguồn tài trợ khác:

- Việc tổ chức các đoàn công tác sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước phải nằm trong kế hoạch của dự án hoặc chương trình hợp tác và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính: việc tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài phải nằm trong chương trình công tác của Bộ, được Lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương.

- Đối với các đơn vị trực thuộc được phân cấp tổ chức đoàn ra: các đoàn đi công tác nước ngoài phải nằm trong chương trình công tác của đơn vị, được thủ trưởng đơn vị phê duyệt chủ trương.

1.3. Trường hợp tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài do tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân địa phương tổ chức phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ phê duyệt, ra quyết định trước khi thông báo cho phía mời.

1.4. Đối với thư mời đích danh, hoặc mời chung từ phía nước ngoài: nếu xét thấy không cần thiết phải tham gia thì đơn vị có văn bản từ chối thông báo cho phía mời biết; trường hợp nội dung không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị thì phải chuyển thư mời đến Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính để chuyển cho cơ quan, đơn vị phù hợp.

1.5. Các đoàn được cử đi công tác nước ngoài phải có đề cương rõ ràng, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ của đơn vị, thành phần đoàn chỉ bao gồm những cán bộ thực sự cần thiết cho công việc, thời gian hợp lý, chi phí tiết kiệm; không tổ chức quá 01 đoàn công tác cùng thời gian, địa điểm; trong cùng một nước đến, với cùng một nội dung, không cử quá 01 đoàn đi công tác trong thời gian 03 năm.

1.6. Cử cán bộ đi công tác phải lựa chọn người có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm công tác. Trường hợp cán bộ được cử đi công tác độc lập, nếu không có phiên dịch thì thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm lựa chọn cán bộ có trình độ chuyên môn, khả năng ngoại ngữ tốt trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

1.7. Không cử cán bộ đi công tác nước ngoài không phù hợp với mục đích của chuyến công tác.

2/ Nghiêm cấm việc:

2.1. Tự liên hệ hoặc gợi ý để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý mời đi công tác hoặc du lịch.

2.2. Cử cán bộ tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài bằng nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị có vướng mắc, tồn tại đang đề nghị Bộ Tài chính giải quyết.

2.3. Cử cán bộ đang trong thời gian làm hợp đồng có xác định thời hạn hoặc đang thực hiện chế độ công chức tập sự; công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển có thời gian công tác tại đơn vị dưới 01 năm đi công tác nước ngoài, trừ trường hợp được cử làm nhiệm vụ phiên dịch, làm công tác hậu cần cho đoàn công tác.

3/ Tổ chức thực hiện:

3.1. Giao Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính theo dõi việc chấp hành các quy định nêu trên; định kỳ hàng quý, trước ngày 25 của tháng cuối quý, Thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính.

3.2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày về nước, các đoàn đi công tác nước ngoài phải báo cáo kết quả công tác gửi Vụ Hợp tác quốc tế, lãnh đạo Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và thủ trưởng đơn vị.

Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức lưu giữ báo cáo của các đoàn đi công tác để thuận tiện cho việc nghiên cứu, tham khảo.

Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCCB (50b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-BTC

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-BTC

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-BTC năm 2014 nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm đoàn đi công tác nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-BTC năm 2014 nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm đoàn đi công tác nước ngoài
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-BTC năm 2014 nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm đoàn đi công tác nước ngoài

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-BTC năm 2014 nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm đoàn đi công tác nước ngoài

              • 06/05/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/05/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực