Chỉ thị 02/CT-UB

Chỉ thị 02/CT-UB năm 1992 về thực hiện “Ngày biên phòng” 3/3 hàng năm do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 02/CT-UB năm 1992 thực hiện Ngày biên phòng 3/3 hàng năm An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UB năm 1992 thực hiện Ngày biên phòng 3/3 hàng năm An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UB

Long Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 1992

 

CHỈ THỊ

V/V THỰC HIỆN “NGÀY BIÊN PHÒNG” 3/3 HÀNG NĂM.

Tỉnh ta có đường biên giới giáp Campuchia dài khoảng hơn 100km, có đặc điểm giao lưu (đường thủy và đường bộ) và tập quán quan hệ, trao đổi hàng hóa lâu đời giữa nhân dân hai bên biên giới.

Để tiếp tục xây dựng mối quan hệ lành mạnh hữu nghị với nhân dân và chính quyền phía bạn; đồng thời phát động nhân dân, các cơ quan ban ngành, đoàn thể góp phần cùng các đơn vị biên phòng làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, quản lý chặt cột mốc, đường biên. Thực hiện quyết định 16-HĐBT ngày 22/02/1989 của Chủ tịch HĐBT về việc tổ chức “ngày Biên phòng” (3/3) hàng năm; Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị:

1- Hàng năm lấy ngày 3/3 là “ngày Biên phòng” của Tỉnh theo quyết định của Chủ tịch HĐBT. Trước mắt tổ chức thiết thực kỷ niệm 33 năm ngày thành lập lực lượng Biên phòng vào ngày 3/3/1992.

2- Nội dung, yêu cầu “ngày Biên phòng” là:

- Nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân các dân tộc, của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn thể trong Tỉnh, nhất là ở vùng biên giới, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

- Tăng cường đoàn kết hợp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng biên phòng với nhân dân và các lực lượng khác.

- Không ngừng củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam – Campuchia. Tuyên truyền các hiệp định, hiệp nghị và quy chế biên giới giữa hai nước. Chống mọi hành vi xâm phạm biên giới của tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

- Đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ trung tâm, đột xuất của địa phương về an ninh quốc phòng, kinh tế và cả văn hóa xã hội... Đồng thời củng cố cơ sở chính trị quần chúng và góp phần làm trong sạch vững mạnh các tổ chức Đảng, chính quyền, Đoàn thể và lực lượng vũ trang trên vùng biên giới.

- Khen thưởng cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và nhân dân có công bảo vệ, xây dựng biên giới; đồng thời cảnh giác, phát hiện kẻ địch và các phần tư xấu gây rối an ninh trận tự vùng biên giới hoặc phá hoại tình hữu nghị giữa hai nước.

3- Giao cho Trưởng ban Biên giới, Giám đốc Công an Tỉnh và BCH Bội đội biên phòng, Giám đốc các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, Thị chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- TV. TU
- HĐND Tỉnh
- Các Sở, ban ngành, Đoàn thể
- BTL Bộ đội BP (để phối hợp)
- UBND các Huyện, Thị “thực hiện”
- BCH Biên phòng Tỉnh
- Lưu.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/1992
Ngày hiệu lực27/01/1992
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UB năm 1992 thực hiện Ngày biên phòng 3/3 hàng năm An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UB năm 1992 thực hiện Ngày biên phòng 3/3 hàng năm An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Hữu Khánh
        Ngày ban hành27/01/1992
        Ngày hiệu lực27/01/1992
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UB năm 1992 thực hiện Ngày biên phòng 3/3 hàng năm An Giang

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UB năm 1992 thực hiện Ngày biên phòng 3/3 hàng năm An Giang