Chỉ thị 02-NT

Chỉ thị 02-NT năm 1970 về tăng cường công tác trang trí, quảng cáo thương nghiệp do Bộ Nội thương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02-NT tăng cường công tác trang trí, quảng cáo thương nghiệp


BỘ NỘI THƯƠNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-NT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 1970 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRANG TRÍ, QUẢNG CÁO THƯƠNG NGHIỆP

Trong thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, công tác trang trí, quảng cáo ở cửa hàng có một vị trí quan trọng; nhằm giới thiệu hàng hóa, hướng dẫn nhân dân tiêu dùng, đẩy mạnh bán ra, phục vụ văn minh thương nghiệp, tăng thêm mỹ quan cho đời sống của xã hội, thể hiện trình độ văn hóa của dân tộc.

Trong mấy năm qua, do ảnh hưởng của chiến tranh, việc trang trí, quảng cáo ở các cửa hàng mậu dịch quốc doanh, hợp tác xã mua bán, cũng như các cửa hàng của hợp tác xã tiểu thương bị xem nhẹ. Nhiều cửa hàng thiếu vệ sinh, không được tu sửa, sơn quét vôi lại. Hàng hóa sắp xếp trình bày lộn xộn, bụi bậm. Biển cửa hàng, bảng thông báo giờ giấc, bảng giá bị hư hỏng không được sửa chữa lại…Trong thương nghiệp quốc doanh, Nhà nước đã quy định một tỷ lệ phí thích đáng để chi cho công tác trang trí, quảng cáo, nhưng hầu hết các cửa hàng đều không sử dụng hết hoặc hoàn toàn không sử dụng đến. Trong khu vực hợp tác xã mua bán và nhất là các hợp tác xã tiểu thương thì việc trang trí, quảng cáo lại càng kém hơn. Nhiều cửa hàng hợp tác xã cắt tóc đã đem toàn bộ thu nhập chia hết cho xã viên, không để lại quỹ để tu sửa và trang trí, vệ sinh cửa hàng. Tình trạng trên đã làm cho bộ mặt thương nghiệp ngày càng trở lên tiêu điều, chẳng những ảnh hưởng không tốt đến việc phục vụ văn minh khách hàng, mà còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ngành.

Sở dĩ có tình hình trên chủ yếu là do nhận thức về vị trí của công tác trang trí, quảng cáo chưa đầy đủ, quan điểm phục vụ quần chúng còn yếu, dẫn đến xem nhẹ và buông lỏng việc chỉ đạo kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện cho cơ sở.

Hiện nay toàn ngành ta đang ra sức cải tiến công tác kinh doanh thương nghiệp nhằm phục tốt cho đời sống nhân dân. Đi đôi với việc mở rộng kinh doanh, cải tiến phương thức phân phối hàng hóa, cần phải tăng cường công tác trang trí và quảng cáo đối với các cửa hàng thương nghiệp.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHƯƠNG CHÂM VỀ TRANG TRÍ, QUẢNG CÁO HÀNG HÓA

1. Giới thiệu được sản phẩm hàng hóa thể hiện thành tích và trình độ phát triển sản xuất của ta, đặc biệt là tình hình phát triển của kinh tế địa phương từng thời kỳ; hướng dẫn nhân dân mua sắm tiêu dùng được hợp lý, thoải mái, góp phần đẩy mạnh bán ra và nâng cao năng suất lao động thương nghiệp.

2. Làm cho bộ mặt cửa hàng gọn, đẹp, nâng cao dần bộ mặt văn minh thương nghiệp; vừa thuận tiện cho công tác quản lý hàng hóa của cửa hàng, vừa làm đẹp bộ mặt thành phố, thị xã, thị trấn.

3. Phương châm là phải chân thực, giản dị và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, nhưng không qua loa tùy tiện, phải phát động được đông đảo quần chúng nhân viên cửa hàng làm công tác trang trí và quảng cáo hàng hóa.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRANG TRÍ, QUẢNG CÁO HÀNG HÓA.

1. Tu sửa và vệ sinh cửa hàng.

Muốn làm cho bộ mặt cửa hàng gọn, đẹp, trước tiên phải thường xuyên tu sửa và vệ sinh cửa hàng:

- Tất cả các hàng bán lẻ, ăn uống phục vụ tối thiếu một năm phải quét vôi, sơn biển lại một lần.

- Tường, trần, nền, cống rãnh, tủ quầy…khi hư hỏng phải sửa chữa ngay.

- Hàng ngày sau giờ bán hàng và phục vụ phải làm vệ sinh cửa hàng.

2. Trang trí, quảng cáo bên trong cửa hàng.

- Phải bố trí tủ quầy phù hợp với yêu cầu của vận động hàng hóa, thuận tiện cho việc mua sắm, lựa chọn của khách hàng.

- Sắp xếp hàng hóa tại nơi bán hàng cho gọn gàng, ngăn nắp, đẹp mắt, theo phương pháp định vị, định lượng cho dễ thấy, dễ lấy, dễ kiếm. Trên từng mặt hàng nhất thiết phải cho biểu giá, những hàng bán theo tiêu chuẩn phân phối cần ghi rõ phương thức phân phối.

- Tủ quầy, hàng hóa phải được lau chùi sạch sẽ hàng ngày, không được để bụi bậm.

- Trong những cửa hàng lớn, nhất là ở các thành phố, khi có điều kiện, cố gắng có tủ kính trưng bày hàng hóa bên trong cửa hàng để giới thiệu hàng hóa với khách hàng.

- Các cửa hàng phải cố gắng bảo đảm ánh sáng cho khách có điều kiện lựa chọn hàng hóa. Những nơi chưa có điện phải tận dụng ánh sáng trời, đồng thời phải thường xuyên chuẩn bị đèn để sử dụng khi trời tối. Những nơi có điện cần tập trung ánh sáng điện bên trong cửa hàng, ít nhất ánh sáng điện bên trong cửa hàng cũng phải sáng hơn ánh sáng thường bên ngoài. Đặc biệt là ở những quầy bán vải, hàng may mặc sẵn, tránh sử dụng loại ánh sáng làm biến đổi màu sắc của vải để bảo đảm tính chân thực của trang trí, quảng cáo.

- Ở những cửa hàng lớn tại thành phố cần sử dụng hệ thống phát thanh bên trong cửa hàng để giới thiệu hàng hóa và hướng dẫn việc mua bán cho khách hàng.

3. Trang trí, quảng cáo bên ngoài cửa hàng.

- Bên ngoài tất cả các cửa hàng bán lẻ, ăn uống phục vụ, hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tiểu thương đều phải có biển cửa hàng, bảng thông báo hàng hóa và giờ giấc đóng, mở cửa hàng. Những bảng này phải sơn kẽ rõ ràng sạch sẽ và phải treo tại cửa ra vào. Riêng bảng thông báo hàng hóa có thể sử dụng hình thức bảng đen.

- Tổ chức tốt việc trình bày quảng cáo tại tủ kính cửa sổ. Việc trình bày tủ kính cửa sổ phải làm thật cẩn thận, tỷ mỷ, đẹp mắt và phải đạt cho được 3 yêu cầu về chính trị, kinh tế và hướng dẫn tiêu dùng. Tủ kính cửa sổ phải được đổi mới thường xuyên về hàng hóa và hình thức trưng bày đặc biệt là vào các dịp lễ tết hoặc khi sắp chuyển thời vụ.

Ngoài ra, ở những nơi có điều kiện, nên tận dụng các phương tiện như báo chí, đài truyền thanh hoặc điện ảnh để giới thiệu hàng hóa và các phương thức phân phối, phục vụ của thương nghiệp.

Hình thức trang trí, quảng cáo phải đẹp và hấp dẫn. Nói chung là phải tận dụng hàng hóa để trưng bày, nhưng cũng có thể sử dụng một số phối cảnh như tranh vẽ, hoa, cây cảnh v.v… để tăng thêm sức hấp dẫn khách hàng.

Trên đây là những nội dung tối thiểu về trang trí, quảng cáo thương nghiệp mà trong điều kiện hiện tại có thể thực hiện được. Các cửa hàng thương nghiệp quốc doanh phải phấn đấu làm cho tốt có tác dụng hướng dẫn chỉ đạo cho hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tiểu thương. Riêng một số cửa hàng hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tiểu thương nếu chưa có điều kiện làm được tất cả các nội dung nói trên thì ít nhất cũng phải bảo đảm cho được một số nội dung cơ bản như vệ sinh, tu sửa cửa hàng, sắp xếp bố trí hàng hóa bên trong cửa hàng, ngoài cửa hàng phải có biển cửa hàng, bảng thông báo hàng hóa, thông báo giờ giấc đóng cửa, mở cửa v.v…

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Nhận được chỉ thị này, các sở, ty thương nghiệp, sở ăn uống phục vụ Hà-nội, phải có kế hoạch phổ biến kịp thời, giải quyết tốt về nhận thức cho tất cả các cửa hàng (kể cả mậu dịch quốc doanh, hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tiểu thương) và các cán bộ chuyên trách làm công tác trang trí, quảng cáo, khắc phục những nhận thức không đúng như cho rằng thiếu hàng nên khó trang trí, hoặc địa điểm cửa hàng còn tạm bợ nên chưa cần phải trang trí v.v…, đồng thời có biện pháp cụ thể thi hành một cách khẩn trương, tạo nên một không khí phấn khởi lạc quan trong ngành cũng như trong nhân dân, phục vụ tốt cho công tác cải tiến phân phối hàng hóa, trước mắt là phục vụ tốt cho Tết nguyên đán sắp tới.

Tuy nhiên, do điều kiện hiện nay của ta chưa cho phép làm một cách đồng loạt về mặt trang trí, cho nên các sở, ty cần có kế hoạch giải quyết từng bước, trước hết là những cửa hàng ở các thành phố, thị xã lớn, sau đó sẽ làm dần.

Để đẩy mạnh công tác trang trí, quảng cáo thương nghiệp đi dần vào nền nếp, các địa phương cần phải giải quyết một số vấn đề cụ thể sau đây:

1. Cử cán bộ có khả năng về trang trí, quảng cáo thương nghiệp theo dõi, chỉ đạo thường xuyên công tác này trong toàn ngành. Đồng thời có kế hoạch đào tạo, hướng dẫn đội ngũ mậu dịch viên có những hiểu biết cơ bản về trang trí, quảng cáo để họ làm tốt được việc trưng bày hàng hóa ở nơi bán hàng và có thể đảm nhiệm được việc trưng bày tủ kính cửa sổ ở các cửa hàng nhỏ.

Riêng ở thủ đô và các thành phố lớn cần có cán bộ chuyên trách làm công tác trang trí, quảng cáo, trực tiếp phục vụ cho các cửa hàng lớn và những cửa hàng trên các trục giao thông chính để thể hiện cho được bộ mặt văn minh của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa.

2. Hàng năm, các sở, ty cần dành cho một số nguyên liệu, dụng cụ cần thiết cho công tác trang trí, quảng cáo như kính, sơn, vôi, bột mầu, giá, bục, đèn v.v…để tạo điều kiện làm tốt công tác này. Nhưng do hoàn  cảnh kinh tế còn có khó khăn, cho nên khi làm phải hết sức tiết kiệm, tránh phô trương lãnh phí.

3. Các sở, ty cần chỉ đạo các công ty dành hẳn một số tiền để chi cho công tác trang trí, quảng cáo (theo quy định hướng dẫn của Vụ tài vụ thì có thể trích 0,04% so với doanh số bán ra) và phải hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng của các cơ sở, kể cả việc sử dụng quỹ tích lũy của các hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tiểu thương kinh doanh và phục vụ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ của các cửa hàng.

4. Công tác trang trí, quảng cáo phải được coi là một nội dung thi đua của các cửa hàng, phát động được đông đảo quần chúng nhân viên tự nguyện, tự giác làm tốt công tác này được nền nếp thường xuyên.

Các sở, ty phải có kế hoạch kiểm tra công tác trang trí, quảng cáo ở tất cả các cửa hàng mậu dịch quốc doanh, hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tiểu thương và phải có chế độ khen thưởng, kỷ luật như đối với tất cả các công tác khác, nhất là phải nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm chế độ vệ sinh cửa hàng.

Các sở, ty thương nghiệp, sở ăn uống phục vụ Hà-nội phải báo cáo kết quả thực hiện đợt đầu trong dịp Tết này cho Bộ biết vào giữa tháng 02 năm 1970.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
 


 
Bùi Bảo Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02-NT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02-NT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/1970
Ngày hiệu lực29/01/1970
Ngày công báo15/01/1970
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 02-NT tăng cường công tác trang trí, quảng cáo thương nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02-NT tăng cường công tác trang trí, quảng cáo thương nghiệp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02-NT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội thương
        Người kýBùi Bảo Vân
        Ngày ban hành14/01/1970
        Ngày hiệu lực29/01/1970
        Ngày công báo15/01/1970
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 02-NT tăng cường công tác trang trí, quảng cáo thương nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02-NT tăng cường công tác trang trí, quảng cáo thương nghiệp

              • 14/01/1970

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/01/1970

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/01/1970

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực