Chỉ thị 03/2001/CT.UB

Chỉ thị 03/2001/CT.UB về quản lý và đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2001/CT.UB quản lý và đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2001/CT.UB

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 2 năm 2001

 

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng của công tác đối ngoại. Trên tinh thần đổi mới đường lối đối ngoại, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, nhiều cơ quan trong tỉnh đã chủ động làm công tác Thông tin đối ngoại bằng nhiều hình thức khác nhau như phát hành tập gấp, các tập sách giới thiệu về tiềm năng, cơ hội đầu tư và những chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu mở trang thông tin đối ngoại hàng tuần, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh có chương trình phát tiếng Anh cho người nước ngoài đang sống và lao động tại tỉnh... Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/2000/CT-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2000, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã tiến hành có định hướng, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội, tài chính ở địa phương. Bước đầu, UBND tỉnh dã dành ngân sách cho các hoạt động thông tin đối ngoại, in tài liệu, thiết lập Website giới thiệu về tỉnh và nối mạng Internet. Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại tại tỉnh hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới và còn bộc lộ điểm yếu. Để làm tốt công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ sau đây:

I. Nhiệm vụ triển khai công tác thông tin đối ngoại:

1. Tất cả các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đều có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý của mình.

2. Công tác thông tin đối ngoại cần được triển khai toàn diện, rộng khắp, song có trọng tâm, trọng điểm, trước hết là đối với các nước láng giềng, trong khu vực, các nước có quan hệ đầu tư, buôn bán trực tiếp với tỉnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ưu tiên cung cấp thông tin đúng định hướng cho người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập, du lịch.

3. Tổ chức tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức: Phát hành tờ tin hàng tháng, in ấn sách, tập gấp, làm phim phóng sự, kết nối mạng Internet.

4. Phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, giữa ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối ngoại với hoạt động chính trị, văn hóa, kinh tế đối ngoại, các đoàn ra nước ngoài, người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài, giữa cơ quan Nhà nước với các doanh nghiệp.

5. Khi có nhu cẩu đề nghị các cơ quan đại diện nước ngoài cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo thì phải tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về vấn đề này.

II. Về nội dung:

1.Thông tin đối ngoại có nhiệm vụ phổ biến rộng rãi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, những chủ trương quan trọng trong từng lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng,... bác bỏ những thông tin sai lệch, xuyên tạc về Việt Nam.

2. Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, địa lý, truyền thống cách mạng, danh lam thắng cảnh và con người của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư kinh doanh, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh.

III. Quản lý Nhà nước và tổ chức thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh:

1. Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm theo dõi tình hình và triển khai hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các địa phương, các cấp trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại cũng như tầm quan trọng của công tác này trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

3. Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm cân đối và bố trí kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, đồng thời hướng dẫn các cơ quan chuyên trách sử dụng hợp lý và có hiệu quả kinh phí dành cho hoạt động thông tin đối ngoại.

1.Sở Kế hoạch và Đầu có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất trình UBND tỉnh kế hoạch dầu cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động thông tin đối ngoại, đầu có trọng tâm, trọng điểm, đầu cho cơ quan báo chí, truyền thông dại chúng, cơ quan xuất bản... để phục vụ công tác đối ngoại.

Sở Ngoại vụ, sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng lực lượng chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh dối với các đối tượng có liên quan trong và ngoài nước.

2.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thương mại, sở Du lịch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh có trách nhiệm bố trí cán bộ (bán chuyên trách) theo dõi và thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý của mình.

IV. Tổ chức thực hiện:

T. Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Sỏ Ngoại vụ, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám dốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành chỉ thị về quản lý và đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại.

1.Giao cho Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên trách có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2001 và 2002, trước mắt tập trung làm những việc có tính khả thi cao phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội, tài chính của tỉnh. Yêu cẩu sở Ngoại vụ khi xây dựng kế hoạch nêu rõ nội dung cụ thể, thời gian thực hiện, bộ máy tổ chức, con người, kế hoạch đào tạo, dự trù kinh phí thực hiện kế hoạch trình UBND tỉnh.

 

 

T/M. UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nhân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2001/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2001/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2001
Ngày hiệu lực12/02/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật23 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2001/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 03/2001/CT.UB quản lý và đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2001/CT.UB quản lý và đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2001/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Văn Nhân
        Ngày ban hành12/02/2001
        Ngày hiệu lực12/02/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật23 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/2001/CT.UB quản lý và đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại Vũng Tàu

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2001/CT.UB quản lý và đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại Vũng Tàu

             • 12/02/2001

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/02/2001

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực