Chỉ thị 03/2004/CT-CT

Chỉ thị 03/2004/CT-CT tăng cường thực hiện biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2004 do tỉnh Lào Cai ban hành

Chỉ thị 03/2004/CT-CT tăng cường biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2004 Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 09/2006/QĐ-UBND hết hiệu lực Quyết định 440/2004/QĐ-UBND Chỉ thị 03/2004/CT-CT Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2006.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2004/CT-CT tăng cường biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2004 Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2004/CT-CT

Lào Cai, ngày 15 tháng 4 năm 2004

 

CHỈ THỊ

V/V TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2004

Sau hơn một năm thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các Chỉ thị, Văn bản của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các ngành chức năng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo kiên quyết và đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là sự nỗ lực rất lớn của lực lượng chuyên trách, nên bước đầu đã hạn chế được tai nạn giao thông, về số vụ TNGT 3 tháng đầu năm 2004 có giảm so với cùng kỳ năm 2003, song có nhiều vụ nghiêm trọng, tai nạn giao thông vẫn là điều còn nhức nhối. Quán triệt và chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và gần đây là Chỉ thị số 12/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an loàn giao thông năm 2004, phát huy kết quả bước đầu đã đạt được, trong năm 2004 toàn tỉnh phải phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu "an toàn giao thông là không có tai nạn giao thông" phấn đấu để giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất cho đến không có tai nạn giao thông. Để làm tốt các vấn đề nêu trên. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên họp ngày 07/4/2004 về biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh từ nay cho đến cuối năm; hoàn chỉnh báo cáo tình hình trật tự giao thông quý I năm 2004 và nhiệm vụ, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông những tháng còn lại của năm 2004, gửi đến các cơ quan liên quan và tất cả các huyện, thị xã trong tỉnh để phối hợp thực hiện.

- Các huyện, thị xã phải tổ chức đánh giá lại tình hình tai nạn giao thông năm 2003 và quý I năm 2004, tìm ra những điểm làm tốt, chưa tốt để rút kinh nghiệm và có biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả hơn. Các thành viên Ban ATGT tỉnh phải phối hợp, đôn đốc các huyện, thị xã thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh và tổ chức thực hiện ngay một số biện pháp trong thời gian tới như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền:

- Các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục thực hiện chuyên mục an toàn giao thông, có tình tiết đậm nét, nhằm mục đích tác động và nhắc nhở mọi người phải chú trọng đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hàng ngày sau mỗi buổi phát sóng chương trình truyền hình cần đưa thêm những hình ảnh cảnh báo về tình hình tai nạn giao thông.

- Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc phối hợp với cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp và các đoàn thể quần chúng, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, các xã, phường và tổ dân phố, thôn bản phải tăng cường công tác, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp đảm bảo trật tự an loàn giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền cho người dân rễ hiểu và tự nâng cao trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông.

- Tổ chức để cán bộ đảng viên trong mỗi cơ quan, xã, phường, tổ dân phố, thôn bản tự giác, gương mẫu và nhắc nhở các thành viên cùng thực hiện nghiêm túc các quy định việc thực hiện an toàn giao thông, bảo vệ và giữ gìn không lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông và không để xảy ra tai nạn giao thông. Giao cho khu phố, thôn bản mục tiêu phấn đấu là trong khu phố, thôn bản không có người vi phạm trật tự an loàn giao thông, gia đình không có tai nạn giao thông.

- Ban an toàn giao thông phối hợp cùng cơ quan đường sắt họp bàn cùng chính quyền địa phương để tổ chức các phong trào bảo vệ đường sắt như phong trào "em yêu đường sắt quê em” ..

- Cơ quan quản lý đường thủy phối hợp với Sở giao thông vận tải và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy đến các địa phương, đặc biệt là các địa phương ven sông, chủ các bến sông và người điều khiển phương tiện.

2. Công tác hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông:

- Yêu cầu các đồng chí Thành viên ban an toàn giao thông tỉnh đã được phân công trực tiếp theo dõi công tác trật tự an toàn giao thông của các huyện, thị xã tại Quyết định số 380/QĐ-UB ngày 30/8/2003 của UBND tỉnh Lào Cai, phải trực tiếp xuống các huyện, thị xã để chỉ đạo Ban an toàn giao thông các huyện, thị khảo sát và nắm bắt tình hình, nguyên nhân thường xảy ra tai nạn giao thông, có biện pháp ngăn ngừa thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và Ban an toàn giao thông về tình hình tai nạn giao thông ở các huyện, thị xã mình phụ trách.

- Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với các trường học, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh tham gia công tác hướng dẫn giao thông trên địa bàn thị xã, nơi đông người.

- Lãnh đạo các ngành thường xuyên nhắc nhở cán bộ, nhân viên cơ quan mình chấp hành tốt luật lệ về an toàn giao thông, không để xảy ra vi phạm trật tự an toàn giao thông.

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo bổ sung các biển báo ở những nơi cần thiết ở thị trấn, thị xã, các đoạn đường quanh co khúc khủy, đoạn đường nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ; phối hợp với Công an tỉnh khảo sát các vị trí hợp lý để lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu trên đường Hoàng Liên, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định trong tháng 4 năm 2004; tại các ngã ba, ngã tư trong thị xã không bố trí đèn tín hiệu thì phải kẻ vạch sơn nổi để hạn chế tốc độ; xác định lại luồng tuyến hoạt động của các xe cơ giới đi lại trong nội thị thị xã Lào Cai, tốc độ xe chạy; quy định các điểm dừng đỗ xe.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phải có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện ngay để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong ngày bầu cử HĐND các cấp vào 25/4/2004, ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 sắp tới; đảm bảo giao thông thông xuất trong mùa mưa lũ sắp tới.

3. Công tác bảo đảm ATGT đường sắt, đường thủy:

- Đối với đường sắt: Các huyện, thị xã có tuyến đường sắt đi qua phải phối hợp với các trường học để tổ chức giáo dục và ngăn chặn tình trạng ném đất đá lên tàu.

- Đối với đường thủy: Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh, Đoạn quản lý đường sông số I, các huyện, thị xã, các xã, phường, các chủ phương tiện, chủ bến và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức hội nghị về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Xây dựng quy hoạch các điểm làm bến đường thủy, bến đò ngang; xây dựng các quy định về quản lý Nhà nước và giao trách nhiệm cho các tổ chức cụ thể quản lý đảm bảo an toàn tại các bến. Tổ chức học tập và kiểm tra cấp giấy phép sử dụng phương tiện đường thủy, đăng ký toàn bộ các phương tiện hiện có.

4. Công tác kiểm tra, giải tỏa và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông:

- Lực lượng chuyên trách của Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các địa phương phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát. Thường xuyên kiểm tra ở những nơi đông người qua lại, nơi có lưu lượng xe cộ qua lại nhiều; kiểm tra vào các giờ cao điểm; kiểm tra tốc độ chạy xe..., kiểm tra việc lạng lách đánh võng, phóng nhanh gây ồn ào vào đêm khuya ... Đối với các trường hợp người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi thành niên yêu cầu tạm giữ xe đến khi đủ tuổi thành niên mới xử lý trả phương tiện.

- Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Lào Cai phối hợp với Công an và các ngành chức năng tổ chức lực lượng hậu kiểm tại chỗ trên đường đối với phương tiện xe khách, xe tải.

- Xử lý và xử phạt thật nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, kéo dài thời gian tạm giữ xe, bằng lái xe và thông báo về cơ quan công tác và nơi cư trú. Đối với trường hợp gây tai nạn chết người phải xử lý hình sự.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý và hướng dẫn đối với các xe vận tải nặng chở quá tải trọng cho phép. Quy định rõ tải trọng được phép vận hành trên các tuyến đường; họp bàn với phía Trung Quốc đế quy định rõ tải trọng của xe của Trung quốc được phép lưu hành trên các tuyến đường của Việt Nam.

- Xử phạt thật nghiêm các đối tượng họp chợ, đỗ xe không đúng nơi quy định, vi phạm lấn chiếm hành lang đường phố, đường bộ, đường sắt và đường thủy.

- Tăng cường nâng cao chất lượng khâu kiểm định kỹ thuật xe, nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp bằng lái xe.

5. Đầu tư xây dựng:

- Sở giao thông vận tải báo cáo với Bộ Giao thông vận tải và Cục đường bộ Việt Nam xin đầu tư kinh phí để xây dựng hệ thống tường hộ lan mềm, gương cầu lồi, sửa chữa các công trình đã bị hư hỏng trên các tuyến quốc lộ. Cùng các địa phương lập kế hoạch đầu tư đảm bảo công tác an toàn giao thông trên các tuyến đường ở thị xã, thị trấn và đường tỉnh lộ.

Yêu cầu Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Công an, Thủ trưởng các sở ban ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

K/T. CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Lộng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2004/CT-CT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2004/CT-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2004
Ngày hiệu lực15/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2004/CT-CT

Lược đồ Chỉ thị 03/2004/CT-CT tăng cường biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2004 Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2004/CT-CT tăng cường biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2004 Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2004/CT-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Quốc Lộng
        Ngày ban hành15/04/2004
        Ngày hiệu lực15/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 03/2004/CT-CT tăng cường biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2004 Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2004/CT-CT tăng cường biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2004 Lào Cai