Chỉ thị 03/2008/CT-UBND

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND về hoạt động đo đạc và bản đồ - sử dụng tư liệu bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2008/CT-UBND hoạt động đo đạc bản đồ - sử dụng tư liệu bản đồ địa bàn Khánh hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/2008/CT-UBND

Nha Trang, ngày 19 tháng 02 năm 2008

CHỈ THỊ

VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ - SỬ DỤNG TƯ LIỆU BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Ngày 22/01/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ, nhằm chấn chỉnh và đưa hoạt động này vào nề nếp, tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức và ý thức chấp hành của các cá nhân, tổ chức đối với quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ cũng như việc khai thác và sử dụng hệ thống tư liệu về đo đạc và bản đồ.

Sau khi Nghị định số 12/2002/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành các hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc; lập bản đồ địa chính; đăng ký và cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; việc tổ chức và lưu trữ sản phẩm đo đạc và bản đồ; hệ thống tư liệu bản đồ đã thực hiện ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động đo đạc và bản đồ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh còn hạn chế nhất định như: một số tổ chức, cơ quan, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác đo đạc và bản đồ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ đo đạc và bản đồ; việc chấp hành các quy định về lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình, nộp sản phẩm đo đạc và bản đồ đã được thẩm định, nghiệm thu vào hệ thống lưu trữ tư liệu đo đạc và bản đồ chưa thực hiện nghiêm túc; việc đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ của một số cơ quan, tổ chức chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đo đạc và bản đồ - sử dụng tư liệu bản đồ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức kinh tế và cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Các tổ chức và cá nhân (trong và ngoài nước) khi tiến hành hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luât.

2. Việc thành lập các loại sản phẩm bản đồ chuyên đề phải dựa vào các lớp thông tin lấy từ hệ thống bản đồ nền, bản đồ địa hình quốc gia, bản đồ hành chính do cơ quan nhà nước về đo đạc và bản đồ thành lập. Trong trường hợp cần sử dụng thông tin nền khác phải được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm cung cấp và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân được phép thành lập, xuất bản bản đồ ở địa phương các tài liệu, bản đồ địa giới hành chính để thể hiện chính xác đường địa giới hành chính lên bản đồ.

4. Mọi tổ chức và cá nhân không được tự tiện sử dụng công trình xây dựng đo đạc nếu không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước về đo đạc và bản đồ ở Trung ương hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường theo sự phân cấp; khi sử dụng phải báo cáo với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nới có dấu mốc, trong quá trình sử dụng phải giữ gìn bảo vệ dấu mốc đo đạc, không làm hư hỏng, sử dụng xong phải khôi phục lại tình trạng như ban đầu.

5. Cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ bằng nguồn ngân sách nhà nước phải quản lý kế hoạch hàng năm trên cơ sở dự án (thiết kế kỹ thuật - dự toán) được lập theo các quy phạm kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ ban hành; và phải áp dụng hệ tọa độ VN-2000 theo kinh tuyến trục cho hệ thống bản đồ địa chính tại Khánh Hòa là 108030’.

6. Sau khi hoàn thành các dự án đo đạc và bản đồ, chủ đầu tư dự án phải giao nộp bản sao thành quả cho cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.

7. Thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ về hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu địa lý và hệ thống thông tin đất đai phục vụ mục đích chuyên dụng trọng phạm vi địa bàn tỉnh được cập nhật tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường theo phân cấp và được cung cấp cho các đối tượng sử dụng theo quy định của pháp luật.

8. Các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm túc chế độ đăng ký và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả hoạt động đo đạc và bản đồ hàng năm theo quy định của pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính, bản đồ chuyên dụng khác trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2008
Ngày hiệu lực29/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2008/CT-UBND hoạt động đo đạc bản đồ - sử dụng tư liệu bản đồ địa bàn Khánh hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2008/CT-UBND hoạt động đo đạc bản đồ - sử dụng tư liệu bản đồ địa bàn Khánh hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýVõ Lâm Phi
        Ngày ban hành19/02/2008
        Ngày hiệu lực29/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/2008/CT-UBND hoạt động đo đạc bản đồ - sử dụng tư liệu bản đồ địa bàn Khánh hòa

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2008/CT-UBND hoạt động đo đạc bản đồ - sử dụng tư liệu bản đồ địa bàn Khánh hòa

             • 19/02/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/02/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực