Chỉ thị 03/2008/CT-UBND

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND triển khai thi hành Pháp lệnh cựu chiến binh do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2008/CT-UBND thi hành pháp lệnh Cựu chiến binh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2008/CT-UBND

Hạ Long, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH

Pháp lệnh Cựu chiến binh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 07/10/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

Ngày 12/12/2006 Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2007. Một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã có những văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể, chi tiết.

Việc các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản nêu trên là thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối vi Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của Cựu chiến binh. Việc thực hiện chính sách chế độ đối vi Cựu chiến binh còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm, đạo lý tt đẹp của toàn Đảng, toàn dân đối vi Cựu chiến binh.

Để đưa Pháp lệnh Cựu chiến binh vào cuộc sống và triển khai thực hiện kịp thi, đúng quy định của pháp luật đối vi các văn bản đã ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Tư pháp chủ trì kết hp vi Hội Cựu chiến binh tỉnh, Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh, các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật đã ban hành. Cần kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với việc thực hiện chính sách, chế độ quy định nhằm thống nhất vnhận thức và tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt và hiệu quả. Việc tuyên truyền cần triển khai phổ biến đến các tổ chức Hội Cựu chiến binh, ti các cấp, các ngành và rộng rãi trong các tổ chức, nhân dân.

2. Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hp vi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có kế hoạch và hướng dẫn triển khai ti các sở, ban, ngành tỉnh, y ban nhân dân và Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố để tiến hành việc thống kê, lập danh sách các đối tượng Cựu chiến binh thuộc diện hưởng các chế độ quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP và Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng. Việc triển khai thực hiện các chế độ chính sách, quy định cần kịp thi, chính xác bảo đảm quyền li cho Cựu chiến binh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền xã, phường, thị trấn phối hp với Hội Cựu chiến binh cơ sở và các cơ quan liên quan làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương và địa phương về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh; tiến hành thống kê, lập danh sách các đối tượng Cựu chiến binh thuộc diện hưởng các chế độ quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP và Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng bảo đảm đúng quy định.

4. Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ động phối hp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để báo cáo cấp ủy chỉ đạo về cơ cấu tổ chức, biên chế của Cơ quan Thường trực Tỉnh Hội, Thường trực huyện, thị, thành Hội theo quy định và Công văn hướng dẫn số 2747-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; kết hp vi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn cơ sở vận động, tập hp Cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân ở cơ sở theo nội dung Thông tư số 127/TTLT-BQP-HCCBVN của Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

5. Khi tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ phải bám sát vào các văn bản quy định của Đảng và Nhà nước. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vi Hội Cựu chiến binh các cấp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyn địa phương để thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, đúng pháp luật, tránh sơ hở, tiêu cực. Hội Cựu chiến binh tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai và giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

Quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyn.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2008
Ngày hiệu lực08/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2008/CT-UBND thi hành pháp lệnh Cựu chiến binh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2008/CT-UBND thi hành pháp lệnh Cựu chiến binh Quảng Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành29/01/2008
        Ngày hiệu lực08/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/2008/CT-UBND thi hành pháp lệnh Cựu chiến binh Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2008/CT-UBND thi hành pháp lệnh Cựu chiến binh Quảng Ninh

           • 29/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực