Chỉ thị 03/2008/CT-UBND

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2008 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2008/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng công tác quân sự địa phương năm 2008 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 03/2008/CT-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong những năm qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục ổn định và được giữ vững. Dự báo, năm 2008 tình hình Thế giới và khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng an ninh vững mạnh tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố, các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nhiệm vụ “Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ X. Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới. Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng – an ninh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác quốc phòng của Bộ Quốc phòng và Thành ủy Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh các cấp. Xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ các cấp, các ngành và giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên. Tiếp tục mở lớp đào tạo giáo viên giảng dạy về quốc phòng – an ninh cho các trường Trung học phổ thông: Chiêu sinh và tổ chức đào tạo cán bộ xã, phường đội trưởng khóa III tại Trường quân sự địa phương Thành phố.

2. Tổ chức tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự. Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Pháp lệnh Dân quân tự vệ giai đoạn 1996-2008 ở các cấp theo Chỉ thị số 02/CT-BQP ngày 11/01/2008 của Bộ Quốc phòng và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36/2005/QĐ-TTg ngày 17/10/2005 về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh trong tình hình mới và Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Công an và Quân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

3. Triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 02 đợt trong năm 2008 theo luật nghĩa vụ quân sự đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao. Xây dựng lực lượng DQTV có số lượng hợp lý, chất lượng cao; Làm tốt công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện quân nhân Dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân theo chỉ tiêu động viên của Bộ Quốc phòng và Quân khu Thủ đô.

Chủ động nắm chắc tình hình về an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, không để bị động bất ngờ. Thực hiện tốt công tác huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang. Duy trì trực SSCĐ, phối hợp các lực lượng tham gia chống khủng bố bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Hà Nội. Tổ chức hội thi, hội thao cấp Thành phố và tham gia hội thi, hội thao lực lượng vũ trang Quân khu Thủ đô đạt kết quả tốt.

4. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp có một phần thực binh đối với quận Tây Hồ, huyện Gia Lâm; tổ chức diễn tập phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng huyện Sóc Sơn; Phối hợp tổ chức diễn tập chuyên ngành giữa Sở Y tế và Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố; tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 20 % xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

5. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về mọi mặt. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đảm bảo tốt công tác Hậu cần, Kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, dự trữ chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác khi Thành phố, Quân khu Thủ đô và Bộ Quốc phòng giao.

6. Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự địa phương của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; định kỳ 6 tháng báo cáo UBND Thành phố.

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP;
- Bộ QP, QKTĐ;
- TTTU; TT.HĐNDTP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBNDTP;
- Văn phòng TU;
- Bộ Chỉ huy QSTP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- CPVP, NC, PC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2008
Ngày hiệu lực08/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2008/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng công tác quân sự địa phương năm 2008 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2008/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng công tác quân sự địa phương năm 2008 Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành29/01/2008
        Ngày hiệu lực08/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/2008/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng công tác quân sự địa phương năm 2008 Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2008/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng công tác quân sự địa phương năm 2008 Hà Nội

           • 29/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực