Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

Chỉ thị 03/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước luật sư tổ chức hành nghề luật sư địa bàn thành phố Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 03/2009/CT-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LUẬT SƯ VÀ CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Để thực hiện luật Luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành luật Luật sư và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với luật sư và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Đoàn luật sư Hà Nội thực hiện những nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai quán triệt Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành luật Luật sư.

2. Đoàn luật sư cần chú trọng nâng cao vai trò tự quản và hành nghề luật sư theo quy định của luật Luật sư; Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư; Xây dựng Quy chế phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về quản lý luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư; Định kỳ báo cáo UBND Thành phố về tổ chức và hoạt động của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư theo đúng quy định.

3. Sở Tư pháp giúp UBND Thành phố quản lý Nhà nước về luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của luật Luật sư; Phối hợp với các cơ quan hữu quan thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư; Phối hợp với Đoàn luật sư xây dựng Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước về quản lý luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố.

4. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị, thường xuyên báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp về công tác quản lý Nhà nước về luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư theo quy định.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2009
Ngày hiệu lực23/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước luật sư tổ chức hành nghề luật sư địa bàn thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước luật sư tổ chức hành nghề luật sư địa bàn thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành13/01/2009
        Ngày hiệu lực23/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước luật sư tổ chức hành nghề luật sư địa bàn thành phố Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước luật sư tổ chức hành nghề luật sư địa bàn thành phố Hà Nội

             • 13/01/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/01/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực