Chỉ thị 03/2015/CT-UBND

Chỉ thị 03/2015/CT-UBND về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chỉ thị 03/2015/CT-UBND bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống tai nạn giao thông Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 21/09/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2015/CT-UBND bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống tai nạn giao thông Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 09 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong những tháng đầu năm 2015, mặc dù các sở, ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng, tích cực triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhưng tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương tuy có giảm nhưng số người chết tăng cao. Nguyên nhân chính là do: người điều khiển các phương tiện giao thông và các cơ sở kinh doanh vận tải vi phạm các quy định về an toàn giao thông; công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải còn lỏng lẽo; hiệu lực của công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm còn hạn chế.

Để ngăn chặn kịp thời, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Ban An toàn giao thông tỉnh:

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện văn hóa giao thông cho người dân khi tham gia giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn thể triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng nội dung và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật giao thông (Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, các quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang sông, kênh, rạch...) cho phù hp với từng đối tượng (cán bộ công chức, viên chức, công nhân, sinh viên, học sinh, từng khu dân cư, hộ gia đình).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam -Singapore và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu đề xuất thời gian làm việc lệch ca, lệch giờ giữa các đối tượng nhằm hạn chế tình hình ùn tắc giao thông tại một số vị trí đang diễn ra trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện thí điểm việc kết hợp xử lý hành chính với giáo dục pháp luật giao thông đối với người vi phạm pháp luật giao thông, phù hợp với quy định hiện hành.

2. Sở Giao thông vận tải:

a) Về công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện văn hóa giao thông cho người dân khi tham gia giao thông:

- Tiếp tục phối hợp với Ban An toàn giao thông tnh phổ biến, tuyên truyền việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng ý thức và hành vi văn hóa giao thông khi đi đường phổ biến đến từng doanh nghiệp vận tải, đơn vị, hợp tác xã và xã viên trong hoạt động vận tải, đặc biệt là đội ngũ lái xe taxi, xe buýt, xe tải nặng, xe container, phụ xe, nhân viên phục vụ trên xe...

- Phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp quản lý khai thác đường tổng kiểm tra các biển báo giao thông hiện có trên địa bàn tỉnh, sửa chữa, điều chỉnh cho phù hợp quy định báo hiệu đường bộ hiện hành.

b) Về công tác tuần tra, kiểm tra xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông:

- Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có đường thủy nội địa tổ chức tổng kiểm tra toàn bộ các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, các loại phương tiện thủy đang hoạt động, các thuyền trưởng, tài công đang hành nghề trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra xử lý những “xe dù, bến cóc”, giải tỏa các hoạt động buôn bán, làm dịch vụ lấn chiếm trái phép lòng lề đường và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

- Chỉ đạo các phòng, ban hữu quan tăng cường công tác quản lý, xử lý các trường hợp xe vận chuyển hàng hóa từ các kho hàng, bến cảng, nhà ga,...vi phạm quá tải, quá khổ, gây ô nhiễm môi trường, làm mất an toàn giao thông.

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, duy tu sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn. Kiên quyết xử phạt nghiêm đối với các đơn vị chậm trễ tiến độ tái lập mặt đường; không cử người điều tiết, hướng dẫn giao thông; không thực hiện đầy đủ các biển báo hiệu về an toàn giao thông tại công trình theo quy định.

c) Về công tác lập lại trật tự đô thị và trật tự lòng, lề đường:

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương khảo sát, tổ chức lại giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; lập hồ sơ xử lý khắc phục nhanh các “điểm đen” về tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

- Định kỳ hàng quý, năm phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương rà soát, kiểm tra nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, địa phương rà soát, phát hiện, xử lý điều chỉnh, khắc phục ngay những bất cập của hệ thống trạm dừng, nhà chờ xe buýt có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

d) Về công tác đảm bảo an toàn giao thông:

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp BOT tăng cường kiểm tra hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ để kịp thời điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật: duy tu, sửa chữa cầu, đường bộ, đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu giao thông; phục hồi các vạch sơn dừng xe tại giao lộ, vạch sơn cho người đi bộ băng ngang đường, vạch sơn phân luồng, lắp đặt dãy phân cách trên các tuyến đường được giao nhiệm vụ quản lý.

- Rà soát, kiểm tra các giao lộ thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, tham mưu đxuất Ủy ban nhân dân tỉnh cải tạo kích thước hình học, mở rộng các giao lộ, ưu tiên bố trí làn xe rẽ phải liên tục nhằm tăng năng lực thông xe, đảm bảo an toàn giao thông. Kiểm tra, lắp đặt bổ sung các biển báo cấm dừng, đậu xe tại các khu vực, địa điểm tập trung đông người (nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, trường học...) vào các giờ cao điểm trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

- Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư dự án công trình giao thông đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, nhằm giảm bớt áp lực giao thông trên các tuyến đường đang khai thác.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị hữu quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị hạ tầng nhằm sớm đưa vào hoạt động tuyến xe buýt nhanh (BRT) thành phố mới Bình Dương - Bến xe Suối Tiên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng lưới giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường việc ký kết hợp đồng đưa rước học sinh, sinh viên, công nhân với các trường học, nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, góp phần hạn chế sử dụng xe cá nhân.

3. Công an tỉnh:

a) Về công tác tuần tra, kiểm tra xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông:

- Tăng cường hoạt động tuần tra xử lý, nhất là trên các tuyến đường; thực hiện các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe lạng lách, đánh võng và xử lý nghiêm đối với các đi tượng và phương tiện vi phạm. Tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông khép kín trong ngày và vào giờ cao điểm tại các giao lộ, các khu vực thường xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là khu vực thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra xử phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say rượu (có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép), không có giấy phép lái xe, vượt quá tải trọng, kích thước quy định.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường khảo sát, kiểm tra đề xuất những biện pháp xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông, các điểm tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông và các điểm đấu nối chưa hợp lý gây ùn tắc giao thông trên các tuyến đường.

b) Về công tác đảm bảo an toàn giao thông:

- Tiếp tục chủ trì cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các lực lượng liên quan đy mạnh triệt phá nạn rải đinh (đinh tặc) trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động bố trí lực lượng kết hợp nhằm đảm bảo số lượng, thành phần công tác trong việc tuần tra kiểm soát an ninh, trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức lắp đặt hệ thống camera giám sát phục vụ xử phạt qua hình ảnh tại những vị trí thiết yếu nhằm tăng cường công tác quản lý an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường các giải pháp xử lý triệt để, nghiêm khắc các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông như đi sai phần đường, làn đường quy định, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; tăng cường các biện pháp, nghiệp vụ trong công tác xử lý hành chính về vi phạm quy định về giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

- Tăng cường công tác xử lý đối với những phương tiện ô tô, mô tô tự chế, cải tạo không đảm bảo kỹ thuật và an toàn khi tham gia lưu thông đường bộ, đặc biệt là những loại phương tiện như xe lôi, xe ba bánh, xe tự chế để vận chuyển, buôn bán trên đường như hiện nay.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Website tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông đến quần chúng nhân dân, thông qua các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng trong xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, hướng tới xây dựng và phát triển một xã hội trật tự, kỷ cương và an toàn giao thông.

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

Tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan, sử dụng pano, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh, ảnh, tuyên truyền lưu động các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn giao thông và các hội thi về an toàn giao thông. Tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt, tận tụy, dũng cảm, liêm khiết khi thực thi công vụ trong việc đấu tranh, giữ gìn trật tự, an ninh xã hội, đảm bảo an toàn giao thông.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các trường học, các Phòng giáo dục và đào tạo của huyện, thị, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, thông qua các hình thức như: tăng thời gian và đa dạng hóa hình thức giảng dạy pháp luật về an toàn giao thông ở các cấp học, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương, tổ chức hội thi- thi tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Công thương:

Tăng cường công tác quản lý thị trường đối với các đơn vị kinh doanh thiết bị, phụ tùng, sửa chữa, vá xe ô tô, mô tô, xe đạp, hạn chế đến mức thấp nhất việc kinh doanh gian lận, trái pháp luật gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

8. Các sở, ngành, đoàn thể khác: có trách nhiệm rà soát, bổ sung kế hoạch tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch tuyên truyền của cơ quan, đơn vị có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

9. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương:

Chủ trì, phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thường xuyên phát động phong trào xây dựng ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong đoàn viên, sinh viên, học sinh trung học phổ thông, thanh niên công nhân và thanh niên nông thôn thông qua những hoạt động hội thi, hội trại, chiến dịch “Mùa hè xanh”, hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông”...

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Về công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện văn hóa giao thông cho người dân khi tham gia giao thông:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về pháp luật giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân lao động trên địa bàn;

Lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục về pháp luật giao thông trong các buổi sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị, khu phố, tổ dân phố... ít nhất một tháng một lần. Nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh trong việc chấp hành và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm pháp luật giao thông.

b) Về lập lại trật tự đô thị và trật tự lòng, lề đường:

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị hữu quan để thực hiện nghiêm Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy tắc an toàn giao thông; không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép; có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu và xử lý, giải tán nhanh các hành vi tụ tập nhiều xe gắn máy, điều khiển phương tiện chạy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

- Chủ động điều phối lực lượng Công an và lực lượng dân quân tự vệ địa phương để tăng cường, thường xuyên có mặt tại các công trình thi công có rào chắn chiếm dụng mặt đường, chủ động giải tỏa kịp thời các sự cố có thể dẫn đến ùn tắc giao thông.

- Tăng cường kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng buôn bán lấn chiếm trái phép lòng, lề đường, chợ tự phát tại các khu vực trường học, khu công nghiệp, ...

- Chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thu gom rác thải và Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn, ... rà soát, tổ chức lại các bãi tập kết, trung chuyển rác và thời gian thu gom, vận chuyển rác cho phù hợp để hạn chế lưu thông xe chở rác trong các giờ cao điểm; không bố trí các điểm thu gom rác quá gần nhà chờ, trạm dừng xe buýt, trường học để giữ gìn an toàn vệ sinh môi trường và phòng tránh ùn tắc giao thông.

c) Về công tác đảm bảo an toàn giao thông:

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng siết chặt quản lý chất lượng các công trình kết cu hạ tầng giao thông, tập trung đầu tư xây dựng, phát triển, khai thác và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ; đẩy nhanh rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các vị trí có nguy cơ là “điểm đen” về tai nạn giao thông, các vị trí mất an toàn giao thông; tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng, tổ chức giao thông, bảo đảm điều kiện an toàn về kết cấu hạ tầng cho hoạt động của phương tiện tham gia giao thông.

- Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường thủy, đường sắt đối với hệ thống đường, hành lang an toàn do địa phương quản lý; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ khi lực lượng chức năng đã thực hiện công tác giải tỏa và bàn giao quản lý.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương thực hiện phương án kết hợp nhiều lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm, mất an toàn giao thông.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có đường st đi qua, chủ động phối hợp với ngành đường sắt kiên quyết không để phát sinh thêm đường ngang trái phép, đồng thời chủ động lập kế hoạch và lộ trình cụ thể để xóa bỏ các đường ngang trái phép. Trong thời gian chờ xóa bỏ, Ủy ban nhân dân các địa phương phải tổ chức bố trí người cảnh giới tại các vị trí đường ngang có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa, vá xe ô tô, mô tô, xe đạp trên địa bàn; nghiên cứu, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống đinh tặc, kinh doanh sửa chữa, vá xe gian di; thiết lập bản cung cấp sđiện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân tại các điểm kinh doanh sửa chữa, vá xe ô tô, mô tô, xe đạp trên địa bàn quản lý về hành vi lừa đảo, gian dối trong kinh doanh.

11. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ nội dung Chỉ thị này, lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện; bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất nhằm góp phần tích cực vào việc kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tc giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh là cơ quan đầu mối, kiểm tra, theo dõi, đôn đc các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mc (nếu có); định kỳ ngày 25 hàng tháng tổng hợp báo cáo, đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và phê bình hoặc xử lý kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh về Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh.

- Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND ngày 20/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đẩy mạnh tăng cường quản lý dịch vụ sửa chữa, vá xe ô tô, mô tô, xe đạp trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

 


Nơi nhận:

- VPCP, UB ATGTQG;
- TTTU, TTHĐND; Đoàn ĐBQH;
- UBMTTQVN tỉnh, các Đoàn thể;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bn QPPL-BTư Pháp;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ngành có tên trong Chỉ thị;
- Báo, Đài PTTH;
- Ban ATGT các huyện, thị, TP TDM;
- Công báo tỉnh; web
-
LĐVP (N,V), Phg, TH;
- Lưu
VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2015
Ngày hiệu lực18/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2015/CT-UBND bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống tai nạn giao thông Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 03/2015/CT-UBND bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống tai nạn giao thông Bình Dương
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu03/2015/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Văn Nam
       Ngày ban hành08/09/2015
       Ngày hiệu lực18/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 03/2015/CT-UBND bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống tai nạn giao thông Bình Dương

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2015/CT-UBND bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống tai nạn giao thông Bình Dương