Chỉ thị 03/CT-BXD

Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2018 về rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-BXD 2018 quản lý đất của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC RÀ SOÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DO BỘ XÂY DỰNG LÀM ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ VỐN GÓP CỦA DOANH NGHIỆP

Để phục vụ công tác bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, Bộ Xây dựng yêu cầu Hội đồng thành viên, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các Tổng công ty đang xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty, thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác:

- Rà soát hồ sơ cổ phần hóa, hồ sơ bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, báo cáo toàn bộ quỹ đất và tình hình quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp, những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

- Xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất khi tính giá khởi điểm chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các Tổng công ty đang thực hiện cổ phần hóa:

- Rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

- Hoàn thiện phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

- Xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định.

Yêu cầu Hội đồng thành viên, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 30/11/2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Các TCT trực thuộc Bộ;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Vụ: TCCB, QLDN;
- Lưu VT, KHTC (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-BXD

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2018
Ngày hiệu lực05/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-BXD

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-BXD 2018 quản lý đất của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-BXD 2018 quản lý đất của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành05/11/2018
        Ngày hiệu lực05/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-BXD 2018 quản lý đất của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-BXD 2018 quản lý đất của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu

           • 05/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực