Chỉ thị 03/CT-CT/UBND

Chỉ thị 03/CT-CT/UBND về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-CT/UBND Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp Quảng Bình 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-CT/UBND

Quảng Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2012

Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Để tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh; các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, các đơn vị thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn tỉnh cần thực hiện nghiêm túc các công việc sau:

1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra của tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng phương án, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

2. Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra ở ngành, địa phương, đơn vị mình thống nhất theo phương án Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 của tỉnh.

3. Yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các: Cơ sở kinh tế, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp và ngành Thống kê thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung, thông tin theo mẫu phiếu điều tra áp dụng cho từng đối tượng. Đồng thời, tạo điều kiện để tổ điều tra, cán bộ điều tra viên khi tiến hành điều tra thu thập thông tin được thuận lợi, nhanh chóng.

4. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra để các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân biết, thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố thường xuyên báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 tỉnh (qua Cục Thống kê - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh theo đúng phương án, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-CT/UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-CT/UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2012
Ngày hiệu lực03/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-CT/UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-CT/UBND Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp Quảng Bình 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-CT/UBND Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp Quảng Bình 2012
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-CT/UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành03/04/2012
        Ngày hiệu lực03/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-CT/UBND Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp Quảng Bình 2012

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-CT/UBND Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp Quảng Bình 2012

             • 03/04/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/04/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực