Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 tuyên truyền phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (sau đây viết gọn là Nghị định 79) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2013, thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Ngày 29 tháng 8 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 6373/BKHĐT-TCTK đề nghị các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định 79 trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Để việc triển khai thực hiện Nghị định 79 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị:

1. Cục Thống kê có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị định 79 cho các đối tượng áp dụng theo Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

a) Lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định 79 đến các đối tượng áp dụng bao gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền Nghị định 79 đối với các thành phần: Lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, thành phố và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

c) Giao Cục Thống kê tổ chức hội nghị phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 79 đối với: Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cán bộ thống kê các sở, ban, ngành, cán bộ thống kê chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tại các phòng, ban huyện, thành phố cán bộ kế toán - thống kê của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

d) Sau khi kết thúc đợt phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 79, Cục Thống kê tổng hợp tình hình và thống kê số liệu về tuyên truyền, tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định 79 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng cục Thống kê theo quy định.

2. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 79 cho các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp do mình quản lý.

3. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung Nghị định 79 đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và các tầng lớp nhân dân; tạo điều kiện để các đối tượng áp dụng hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị định 79, chấp hành chế độ báo cáo và điều tra thống kê, sử dụng số liệu thống kê theo đúng quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực08/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 tuyên truyền phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 tuyên truyền phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýHồ Văn Niên
        Ngày ban hành08/02/2014
        Ngày hiệu lực08/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 tuyên truyền phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 tuyên truyền phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP Bà Rịa Vũng Tàu

           • 08/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực