Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2018 đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trong thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã triển khai có hiệu quả các Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, qua đó nhận thức của người dân ngày một nâng cao, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế có môi trường xanh, sạch, đẹp, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa, du lịch của đất nước.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng người dân đốt vàng mã trên lề đường, thả vàng mã xuống sông, hồ, người bán hàng rong dùng loa phóng thanh và đặc biệt là tình trạng một số người hát karaoke gia đình, karaoke di động diễn ra khắp nơi, gây ô nhiễm âm thanh, làm cho nhân dân bức xúc. Vì vậy, để chấn chỉnh kịp thời tình trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cu:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý hoạt động Karaoke di động, Karaoke gia đình làm ảnh hưởng sinh hoạt của người dân; bán hàng rong có sử dụng loa phóng thanh; đt, rải vàng mã không đúng quy định...

2. Sở Văn hóa và Thể thao:

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sng văn minh đô thị và nông thôn hàng năm bằng nhiều hình thức nhm đạt hiệu quả, thiết thực để nhân dân thực hiện đúng các quy định về nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

b) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm quy định về nếp sng văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tình trạng thả vàng mã xuống sông, hát karaoke di động.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền việc thực hiện nếp sng văn minh đô thị và nông thôn. Đặc biệt, tuyên truyền đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh và người dân thực hiện nghiêm túc hoạt động karaoke gia đình, karaoke di động, bán hàng rong có sử dụng loa phóng thanh đảm bảo không quá giờ quy định, không gây ô nhiễm môi trường về tiếng ồn, gây mất trật tự công cộng và các hành vi thả vàng mã xuống sông, hồ, suối,...

4. Công an tỉnh: Chỉ đạo công an các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động phối hợp chính quyền địa phương và ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Sở tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp thả vàng mã xuống sông, hồ,... theo quy định của pháp luật.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đy mạnh việc lồng ghép nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

7. Đề nghị Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng nếp sng văn minh đô thị và nông thôn.

8. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

a) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung những vấn đề nảy sinh gây mất trật tự công cộng, nh hưởng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn như: tình trạng kinh doanh karaoke di động, bán hàng rong có sử dụng loa phóng thanh, karaoke gia đình; đốt, rải vàng mã không đúng quy định. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về nội dung xây dựng nếp sng văn minh đô thị và nông thôn.

b) Chỉ đạo các Đài Truyền thanh, Truyền hình trên địa bàn tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; biểu dương kịp thời những cá nhân, hộ gia đình có thành tích trong thực hiện nếp sống văn minh và phê phán những trường hợp không thực hiện.

c) Chỉ đạo các phòng chức năng và chính quyền địa phương thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh karaoke, đặc biệt là karaoke di động.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao).

Giao Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường vụ TU (đ b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);

- CT và PCT UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UB MTTTQ VN t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP: CVP, PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2018
Ngày hiệu lực22/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2018 đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2018 đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành22/01/2018
        Ngày hiệu lực22/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2018 đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn Huế

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2018 đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn Huế

             • 22/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực