Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về quyết liệt thực hiện biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu-Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 06 tháng 03 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU-PHI XÂM NHIỄM VÀO ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Công điện khẩn số ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNt về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch số 781/KH- UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) nhằm ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiệm vào địa bàn tỉnh;

2. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Là cơ quan thường trực phòng, chống dịch bệnh; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP của tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành thị tăng cường tuyên tuyền trên các phương tiện truyền thông của tỉnh. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ sự nguy hiểm của bệnh, đường lây lan bệnh, các biện pháp phòng ngừa, cơ chế chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn; nhưng tránh hiểu lầm gây hoang mang, người tiêu dùng tẩy chay thịt lợn và sản phẩm từ lợn; tuyên truyền để người chăn nuôi không sử dụng lợn giống trôi nổi, chỉ sử dụng lợn giống tại các cơ sở uy tín, được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh và các chứng nhận theo quy định của pháp luật; tuyên truyền để người chăn nuôi thực hiện 5 không: “Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt”

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tại các nơi có nguy cơ cao; thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình dịch bệnh để tham mưu chỉ đạo kịp thời khi các tình huống dịch xảy ra; phân công cán bộ thường trực, cập nhật thông tin, báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh theo quy định;

- Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra vào đại bàn tỉnh, kiểm tra vệ sinh thú y tại các trang trại, kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ, các chợ, các cơ sở buôn bán sản phẩm thịt lợn và các sản phẩm từ lợn; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, các huyện, thành, thị có kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả kế hoạch;

- Khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP, các Đội kiểm soát lưu động cấp tỉnh; Kế hoạch tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc toàn tỉnh và Kế hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1/2019 trình UBND tỉnh trước ngày 08/03/2019.

3. Các sở, ngành căn cứ vào nội dung đã phân công tại Kế hoạch số 781/KH- UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp triển khai các giải pháp, nhiệm vụ đạt kết quả cao.

4. UBND các huyện, thành, thị:

- Khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP; xây dựng Kế hoạch chi tiết phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn; thành lập các Đội kiểm soát lưu động cấp huyện để tổ chức kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ, mua bán lợn và các sản phẩm của lợn tại các chợ, cơ sở giết mổ, điểm trung chuyển lợn; chú trọng kiểm soát chặt chẽ việc bán rong, bán không đúng địa điểm qui định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;

- Chỉ đạo UBND cấp xã thành lập các Đội kiểm soát lưu động (gồm các lực lượng: Công an, Khuyến nông ….) để tổ chức kiểm tra, giám sát tại các chợ, các điểm kinh doanh buôn bán, cơ sở giết mổ lợn nhỏ lẻ trên địa bàn, buôn bán rong...

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tuyên truyền, vận động người chăn nuôi, các cơ sở giết mổ thực hiện cam kết và thực hiện 5 không

- Giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền cơ sở trong việc triển khai công tác giám sát, báo cáo tình hình dịch bệnh, không dấu dịch cũng như làm quá tình hình dịch bệnh.

5. Đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hội viên, đoàn viên huy động lực lượng tích cực tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường giám sát, tố giác các hành vi giấu dịch, bán chạy, buôn bán vận chuyển, giết mổ lợn bệnh với cơ quan chức năng; tuyên truyền vận động người dân hiểu đúng về bệnh DTLCP là bệnh không lây sang người để người dân không tảy chay các sản phẩm từ thịt lợn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả triển khai công tác phòng chống Dịch bệnh tả lợn Châu phi của đơn vị mình, nếu để dịch bệnh xảy ra mà không kịp thời phát hiện, chỉ đạo thực hiện các biện pháp khống chế, xử lý kịp thời thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị khẩn trương chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, PCVPTH;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, KT6.

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2019
Ngày hiệu lực06/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm Phú Thọ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành06/03/2019
        Ngày hiệu lực06/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm Phú Thọ

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm Phú Thọ

             • 06/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực