Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tách thửa đất, hợp thửa đất để hình thành các khu dân cư tự phát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 quản lý hoạt động tách thửa đất để hình thành các khu dân cư Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG, CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT ĐỂ HÌNH THÀNH CÁC KHU DÂN CƯ TỰ PHÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai, tách thửa đất, cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được các ngành và địa phương quan tâm, thực hiện theo quy định của pháp luật, bước đầu đạt nhiều kết quả, góp phần chỉnh trang đô thị và nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội của tỉnh, cũng như đảm bảo sử dụng đất, xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Tuy nhiên trong thực tế, tình hình quản lý, sử dụng đất đai, đặc biệt là việc tách thửa, hợp thửa đất, để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang diễn ra có nhiều hạn chế, không kết nối đồng bộ với công trình hạ tầng kỹ thuật chung do Nhà nước đầu tư, hình thành các khu dân cư tự phát, không phù hợp quy hoạch, ảnh hưởng đến công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư xây dựng nông thôn mới, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành có liên quan, tập trung triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Giám đốc Sở Xây dựng

a. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thường xuyên thanh kiểm tra trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và thị trường bất động sản, đảm bảo việc xây dựng công trình, nhà ở phải phù hợp quy hoạch, thúc đẩy phát triển đô thị và nông thôn; không để hình thành mới những khu dân cư tự phát, không đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

b. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự, thủ tục cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tách thửa đất, hợp thửa đất phải đảm bảo xây dựng hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật (hệ thống điện, đường, cấp thoát nước...) và đấu nối phù hợp, theo chấp thuận của cấp thẩm quyền, phù hợp với quy hoạch của địa phương; sau khi đã hoàn thành việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật nêu trên thì mới giải quyết thủ tục cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã tách thửa.

c. Chỉ đạo thanh kiểm tra thường xuyên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những địa phương chưa quản lý chặt chẽ trong công tác cấp phép xây dựng, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, các công trình xây dựng không đảm bảo mỹ quan, nhất là tại các khu đô thị mới.

d. Quản lý chặt chẽ việc đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn người dân và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; khuyến khích thực hiện các dự án phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch của địa phương; hình thành các khu đô thị mới khang trang, đồng bộ, đảm bảo cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch đẹp”.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

a. Phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố dừng ngay việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân về việc tách thửa đất, hợp thửa đất với mục đích phân lô, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở, khi chưa đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật (hệ thống điện, đường, cấp thoát nước...) theo điểm b, khoản 1 của Chỉ thị này; trừ các thửa đất đã có sẵn cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo theo quy định và phù hợp với quy hoạch, các trường hợp tách thửa để thực hiện thủ tục thừa kế, tặng, cho con, thi hành án.

b. Những trường hợp đã tách thửa, phân lô mà chưa đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định, tạm dừng thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, báo cáo, đề xuất hướng giải quyết, cụ thể từng trường hợp cho Chủ tịch UBND tỉnh.

c. Chỉ đạo thanh kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường tại các khu dân cư tự phát hiện hữu và các trường hợp tách thửa đất không đúng quy định của pháp luật.

d. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát các quy định của UBND tỉnh có liên quan đến: hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh quy định tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND , ngày 15/01/2015 và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND , ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh. Tham mưu, trình UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi bổ sung các quy định nêu trên đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật hiện hành; trước ngày 30/4/2019, trình UBND tỉnh quyết định.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

a. Thường xuyên tổ chức công tác thanh kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai, nhất là các khu đất công do địa phương quản lý; quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; xử lý kịp thời các vi phạm trong việc sử dụng đất đai, xây dựng trái quy định của pháp luật; đặc biệt là các trường hợp tách thửa đất trái phép.

b. Kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm lấn chiếm đất công, lấp rạch công cộng, sử dụng nền nhà ở tại các khu dân cư, khu vượt lũ,… để làm đường vào các khu phân lô tách thửa khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

c. Tổ chức rà soát tất cả các khu dân cư tự phát hiện hữu trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố; đề xuất các giải pháp cụ thể đối với từng khu dân cư để người dân được tiếp cận hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại về sau; lưu ý công tác bàn giao cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đất đã xây dựng hạ tầng cho địa phương quản lý.

d. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nâng cao trách nhiệm, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Khi phát hiện vi phạm phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích và buộc các tổ chức, cá nhân vi phạm khôi phục lại hiện trạng theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các sở, ngành và Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2019
Ngày hiệu lực01/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 quản lý hoạt động tách thửa đất để hình thành các khu dân cư Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 quản lý hoạt động tách thửa đất để hình thành các khu dân cư Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành01/03/2019
        Ngày hiệu lực01/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 quản lý hoạt động tách thửa đất để hình thành các khu dân cư Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 quản lý hoạt động tách thửa đất để hình thành các khu dân cư Vĩnh Long

           • 01/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực