Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về triển khai giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 triển khai giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trong Kho bạc Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIAO DỊCH QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2019. Để việc giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước theo đúng lộ trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước, cụ thể:

- Thủ trưởng, kế toán trưởng đơn vị và những người được ủy quyền làm thủ tục đề nghị cấp chứng thư số để đăng ký và ký chữ ký số trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. Trong thời gian chưa được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thì các cơ quan, đơn vị sử dụng chứng thư số công cộng để đăng ký và ký chữ ký số trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

- Bố trí trang thiết bị (máy tính, máy in, máy scan) và hệ thống đường truyền có kết nối internet,... đảm bảo giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo, quán triệt các bộ phận, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã sẵn sàng tham gia dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn, tiến độ triển khai của cơ quan Kho bạc Nhà nước.

2. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước giao hàng năm theo định mức, phân cấp ngân sách và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) để trang bị máy móc, thiết bị giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

3. Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tổng hợp, đăng ký nhu cầu cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ làm thủ tục cấp chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị xử lý các lỗi phát sinh của chứng thư số chuyên dùng; chỉ đạo cơ quan báo, đài phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức tuyên truyền về giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến.

4. Sở Nội vụ phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh nắm tình hình, kết quả triển khai tại các cơ quan, đơn vị để tổng hợp báo cáo chung kết quả thực hiện cải cách hành chính.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định, phù hợp với tình hình địa phương và chủ trì tổ chức hướng dẫn thực hiện; thông tin, tuyên truyền về lợi ích của việc giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến; cử công chức trực tiếp đến từng cơ quan, đơn vị hỗ trợ đăng ký, hướng dẫn cài đặt chương trình, cảnh báo rủi ro và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo giao dịch được kịp thời, an toàn, hiệu quả. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Nơi nhận:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2019
Ngày hiệu lực29/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 triển khai giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trong Kho bạc Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 triển khai giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trong Kho bạc Sóc Trăng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thành Trí
        Ngày ban hành29/03/2019
        Ngày hiệu lực29/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 triển khai giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trong Kho bạc Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 triển khai giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trong Kho bạc Sóc Trăng

           • 29/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực