Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2020 tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT, KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đúng quy định, khn trương, tích cực, hiệu quả, cùng với sự tham gia hưởng ứng của nhân dân nên tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, hiện nay dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, bùng phát tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ với hàng trăm nghìn người nhiễm bệnh và chưa có du hiệu được kiểm soát. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bdịch Covid - 19 là đại dịch toàn cầu. Trên địa bàn tỉnh có 01 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dịch bệnh đã tác động đến nhiều mặt đời sống kinh tế, xã hội đặc biệt là giáo dục, du lịch và một số ngành kinh tế khác...

Để chủ động và tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị s 11/CT-TTg ngày 04/3/2020, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo s89/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và các chỉ đạo ca Ban Chỉ đạo Quc gia vphòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưng các ban ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phtập trung chỉ đạo và trin khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tc thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, các Chỉ thị, Công điện, Kết luận chđạo của Chính ph, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, các Bộ, ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy Ninh Bình, UBND tỉnh trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”; chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đu, đi trước một bước sn sàng cho mọi tình hung. Thực hiện phương châm bình tĩnh, không chủ quan, không hoang mang, không kỳ thị và bốn tại chỗ, kịp thời ngăn chặn, phát hiện nhanh và kim soát chặt chẽ ngun lây bệnh (cả trong tỉnh và từ nơi khác). Tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài; khuyến cáo người dân không nên đến các vùng có dịch trong và ngoài nước.

Xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là một nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh. Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người, không tổ chức các hội nghị, sự kiện, hoạt động với số lượng quá 200 người (trường hợp đặc biệt phải báo cáo UBND tỉnh); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điu hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Tập trung thực hiện vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, việc gii quyết các thtục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh ở mọi ngành, mọi lĩnh vực; giải quyết sớm các thủ tục đầu tư cho những dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, huy động mọi nguồn vốn xã hội vào sản xuất kinh doanh. Đây là nhiệm vụ vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Kiên quyết “Chống trì trệ, đùn đẩy, giải quyết công việc chậm”.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chng dịch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ được phân công.

2. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chng dịch, trọng tâm là giám sát và cách ly những người có nguy cơ lây nhim; đảm bảo phát hiện sớm, điu trị kịp thời, hiệu quả đối với những trường hợp nhiễm bệnh. Hướng dẫn việc khai báo y tế tự nguyện toàn dân. Chẩn bị đón các người dân Ninh Bình từ các nơi cách ly tập trung về địa phương để tiếp tục chăm sóc và theo dõi y tế.

- Chủ trì, phối hp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc cách ly và chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly diện rộng. Thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh đến từ, đi qua vùng có dịch vào Ninh Bình tại các cơ sở cách ly, không để lây chéo.

- Tổ chức khoanh vùng, cách ly và tiêu độc khử trùng ngay đối với những khu vực phát hiện có người nhiễm bệnh; kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực cách ly. Chăm lo bảo vệ sức khỏe, bảo đảm điu kiện sinh hoạt, trang bị phòng hộ, tránh để lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang làm việc tại các khu cách ly tập trung.

- Tiếp tục xây dựng các nội dung tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn về phòng, chng dịch COVID-19 trên cơ s khuyến cáo của Bộ Y tế; phi hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách phát hiện, các biện pháp phòng, chng dịch bệnh cho các tng lớp nhân dân nhm nâng cao hiểu biết, ý thức và tự giác, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và những người xung quanh, tránh tâm lý hoang mang, kỳ thị những người nghi ngờ mắc bệnh, đến từ vùng có dịch.

- Rà soát việc bảo đảm nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư y tế; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai bệnh viện dã chiến khi cần thiết, tổ chức khám và điều trị cho bệnh nhân; mrộng khu cách ly cho bệnh nhân tại các bệnh viện và trung tâm y tế; Tiếp tục tổ chức tập huấn, chuẩn bị diễn tập phòng chng dịch; xây dựng kịch bản để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch xảy ra trên diện rộng.

3. Sở Du lch

- Chỉ đạo tạm thời đóng cửa các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, thời gian bắt đầu từ ngày 13/3/2020;

- Chỉ đạo các khách sạn, các cơ sở kinh doanh lưu trú tạm thời dừng tiếp nhận những người đến từ, đi qua vùng có dịch nhưng chưa thực hiện cách ly, kiểm tra y tế theo quy định hoặc có triệu chứng ho, sốt... (khi những người này đến, chủ khách sạn, cơ sở lưu trú phải khai báo ngay với chính quyền sở tại và các cơ quan y tế, du lịch đcó biện pháp quản lý, cách ly phù hợp).

- Chủ trì, phối hợp với SY tế và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án huy động các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh làm nơi cách ly tập trung. Báo cáo phương án về UBND tỉnh trước ngày 17/3/2020.

- Phối hợp với Sở Y tế tiếp tục rà soát, nắm bắt chặt chẽ các du khách đang lưu trú trên địa bàn để hướng dẫn, khuyến cáo cho du khách cách phòng, chống dịch bệnh, hạn chế di chuyển du khách đến từ vùng dịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho du khách và các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch và UBND các huyện, thành phố tăng cường giám sát dịch bệnh tại các khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh.

5. Công an tỉnh

- Đảm bảo an ninh trật tự cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh.

- Tiếp tục rà soát, nắm chắc thông tin, số người nước ngoài đang lưu trú, làm việc tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đ giám sát, kim dịch đi với người nhập cảnh, đi vtừ vùng có dịch.

- Tổ chức xác minh và x lý nghiêm, kcả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội và các hành vi găm hàng, tăng giá, gây bất n thị trường theo đúng quy định của pháp luật.

6. Đ nghị Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện tốt công tác cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; chủ động chăm lo bảo vệ sức khỏe, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, tránh để lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang làm việc tại các khu cách ly tập trung.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh. Có kế hoạch, phương án sẵn sàng, khu vực cách ly, lực lượng, trang thiết bị tham gia chống dịch trong trường hợp dịch bệnh lan diện rộng.

7. Sở Tài chính

- Tham mưu chế độ, chính sách và chủ động bố trí đầy đủ kinh phí, phục vụ kịp thời cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hp với Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu các giải pháp hỗ trợ đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh; đề xuất phương án giảm phí, lệ phí gửi về Bộ Tài chính và UBND tỉnh trước ngày 15/3/2020 để tổng hợp, xử lý.

8. S Giao thông vận tải

Triển khai thực hiện nghiêm các khuyến cáo phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang cho các hành khách trên các phương tiện vận tải. Chuẩn bị các phương tiện vận tải để tiếp nhận công dân Ninh Bình đã cách ly từ các tỉnh về.

9. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, cung cấp kịp thi, chính xác tới cộng đồng để người dân biết tình hình dịch bệnh, tránh gây hoang mang; khuyến cáo người dân, khách du lịch về các biện pháp phòng, chng dịch bệnh.

- Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch tại Việt Nam, tại tỉnh về các trường hợp thuộc đối tượng cách ly tập trung hoặc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác quản lý, xử lý các thông tin sai lệch, không chính xác, gây hoang mang cho nhân dân trên mạng xã hội.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho trem, học sinh các cấp học nghỉ học khi cần thiết. Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện dạy học từ xa đi với học sinh lớp 9 trung học cơ sở qua Đài Phát thanh và Truyền hình tnh Ninh Bình, áp dụng với học sinh lớp 12 nếu có thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh.

11. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp có người lao động đến từ các vùng có dịch tích cực trin khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc; chủ động kiểm tra sức khỏe, cách ly cho những người vừa trở vtừ vùng có dịch, trin khai các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh.

12. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch như: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, vật tư, trang thiết bị y tế... nhằm phát hiện xử lý nghiêm hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Thực hiện nghiêm việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1771/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 3 năm 2020.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là nguyên liệu sản xuất và thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sản xuất các ngành hàng ít bị ảnh hưởng. Theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh để có giải pháp x lý.

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phi hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi tình hình sản xut, lưu thông nông sản của tỉnh, đảm bảo không bị ứ đọng cục bộ, phải thông báo đến người sản xut để chđộng điều chỉnh sản xuất kinh doanh và nhu cầu của thị trường tiêu thụ.

14. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật có các giải pháp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh, nhất là lao động đến từ vùng dịch hoặc di chuyển qua vùng có dịch; có phương án htrợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động, chuyên gia nước ngoài.

15. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tham mưu các giải pháp để kịp thời chỉ đạo, điều hành chung, khắc phục ảnh hưởng của dịch covid 19; tiếp tục đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kịp thời hướng dẫn tháo gkhó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân.

16. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tnh

- Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh cho cơ quan, đơn vị mình. Khuyến cáo triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh như đo thân nhiệt cán bộ, nhân viên, người lao động và khách ra vào cơ quan.... Tích cực, chủ động phối hợp với ngành Y tế tăng cường truyền thông, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cp độ 3,4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp để biết và giám sát thực hiện.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chc thành viên

- Phối hợp với các cấp chính quyền nhất là chính quyền cơ sở trong việc vận động nhân dân tuân thcác biện pháp phòng chng dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe.

- Có biện pháp động viên mọi thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân hăng hái khc phục khó khăn, thi đua lao động sản xut, nlực phn đu hoàn thành tt nhiệm vụ năm 2020.

18. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin và truyn thông cơ s đnâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về nguy cơ, đường lây nhiễm, cách phát hiện sớm, cách phòng, chống dịch Covid-19. Vận động nhân dân tăng cường giám sát, tự giác khai báo với cơ quan y tế đi vtừ vùng có dịch, đng thời phát hiện những người có triệu chứng st, ho, khó thở, có yếu tdịch t, có nguy cơ mc bệnh do SARS-CoV-2 để được cách ly, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Khuyến cáo người dân không đến các khu vực đang có dịch.

- Chỉ đạo hạn chế tối đa tập trung đông người;

- Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là phường, xã, thôn, bản, tdân phố, nhân viên y tế thôn bản... tập trung rà soát phát hiện nhanh nhất các trường hợp nghi nhiễm bệnh đcó biện pháp phù hợp; vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực.

- Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trn để các tầng lớp nhân dân được biết đ chđộng và tự giác tham gia phòng, chng bệnh dịch.

- Huy động tối đa các nguồn lực, btrí ngân sách địa phương để phục vụ công tác phòng, chng dịch bệnh trên địa bàn theo quy định, đảm bảo phù hợp với từng cấp độ dịch. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị phòng chng dịch bệnh để sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xâm nhập vào địa phương. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê tình hình dịch tại địa phương về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua SY tế) theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các s, Thủ trưng các ban ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chthị này. Những khó khăn, vướng mắc gửi về SY tế tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Giao SY tế tng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh trước 17h00 hàng ngày.

Giao S Kế hoạch và Đu tư chủ trì, phi hợp với các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi, đôn đc, tổng hợp các cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid - 19 theo tinh thần Chthị 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thtướng Chính phủ định kỳ trước ngày 20 hàng tháng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đu tư và UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tnh;
- Thường trực các Huyện y, Thành ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tnh;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tnh;
- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch của tỉnh;
- Các VP, Cổng TT ĐT tnh;
- Lưu: VT, VP6.
1.Tr18_VP6_CVYT

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2020
Ngày hiệu lực12/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2020 tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2020 tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành12/03/2020
        Ngày hiệu lực12/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2020 tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2020 tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Ninh Bình

              • 12/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực