Chỉ thị 04/2007/CT-UBND

Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính theo Chỉ thị 04/2007/CT-TTg do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2007/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả chương trình máy tính Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 12 tháng 4 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH THEO CHỈ THỊ SỐ 04/2007/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ quyền tác giả đối với chương trình máy tính, nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật Việt Nam, các cam kết quốc tế về bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị thực hiện một số công việc như sau:

1. Văn phòng UBND tỉnh với tư cách là chủ đầu tư đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước tỉnh, tiến hành rà soát, nắm rõ tình hình sử dụng phần mềm máy tính không có bản quyền trong các cơ quan quản lý Nhà nước. Trên cơ sở đó phối hợp với các sở, ngành có liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Văn hoá - Thông tin) tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng đề án và triển khai xử lý các chương trình máy tính không có bản quyền tại các đơn vị. Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát tình hình sử dụng phần mềm máy tính không có bản quyền tại đơn vị mình, báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh để làm cơ sở xây dựng đề án xử lý các chương trình máy tính không có bản quyền chung cho cả tỉnh.

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện việc mua bản quyền máy tính và cài đặt các phần mềm bản quyền này trên hệ thông máy tính tại các đơn vị theo đề án đã được phê duyệt.

3. Sở Văn hoá - Thông tin hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế về bảo hộ chương trình máy tính; chỉ đạo việc thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chúng về quyền tác giả và quyền liên quan, trong đó có chương trình máy tính.

4. Sở Thương mại và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hàng hoá lưu thông trên thị trường vi phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính theo các quy định pháp luật Việt Nam, các cam kết quốc tế.

5. Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về quyền tác giả đối với chương trình máy tính; ngăn chặn các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, lưu thông hàng hoá và dịch vụ về quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

6. Bộ đội biên phòng tỉnh có trách nhiệm kiểm soát và xử lý mọi hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng hoá vi phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính theo quy định của pháp luật.

7. Sở Bưu chính, Viễn thông xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phải tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ; phối hợp với Sở Văn hoá – Thông tin trong hoạt động bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; mở các chuyên mục giới thiệu pháp luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

Sở Văn hoá – Thông tin chịu trách nhiệm theo dõi và đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị biện pháp xử lý.

Trên đây là một số nội dung rất quan trọng góp phần tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2007
Ngày hiệu lực22/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2007/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả chương trình máy tính Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2007/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả chương trình máy tính Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hà
        Ngày ban hành12/04/2007
        Ngày hiệu lực22/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/2007/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả chương trình máy tính Bến Tre

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2007/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả chương trình máy tính Bến Tre

             • 12/04/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/04/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực