Chỉ thị 04/2007/CT-UBND

Chỉ thị 04/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 04/2007/CT-UBND

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm gần đây, mạng lưới viễn thông và thông tin vô tuyến trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối nhanh, nhiều chủng loại thiết bị đã được đưa vào sử dụng kịp thời, góp phần tích cực vào việc phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của người dân, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương.

Tuy nhiên, việc mua bán thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện chưa được quản lý chặt chẽ; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đến mọi tầng lớp nhân dân chưa được kịp thời; tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện không đúng với băng tần cho phép, không tuân thủ các điều kiện theo quy định hoặc không có giấy phép diễn ra khá phổ biến. Phần lớn các hộ ngư dân hành nghề đánh bắt xa bờ chưa được nhận thức một cách đầy đủ về tầm quan trọng của việc trang bị và sử dụng thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý và hỗ trợ về chuyên môn của các cơ quan chức năng.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1.Sở Bưu chính - Viễn thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên phổ biến, tuyên truyền các quy định hiện hành của pháp luật về tần số vô tuyến điện cho mọi đối tượng, đồng thời hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký cấp phép và gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đẩy mạnh công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về tần số vô tuyến điện theo đúng quy định của pháp luật .

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Thủy sản thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết không cho xuất bến hoặc không cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với các trường hợp không trang bị thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện hoặc có trang bị thiết bị phát sóng vô tuyến điện tầm xa (loại sử dụng băng tần HF) nhưng không có giấy phép sử dụng.

3. Công an tỉnh, Sở Thương mại (Chi cục Quản lý thị trường), Cục Hải quan Bình Định thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vận chuyển, kinh doanh, sử dụng trái phép các thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có nguồn gốc hợp pháp, không có chứng nhận hợp chuẩn và không đúng quy định về ghi nhãn hàng hoá theo quy định hiện hành của pháp luật.

4. UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đến các chủ phương tiện nghề cá có sử dụng thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện để góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo quy định. Thường xuyên tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm trong kinh doanh và sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện, báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật. Chỉ đạo Đài truyền thanh các huyện, thành phố, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng các loại thiết bị phát sóng vô tuyến điện, đặc biệt là các doanh nghiệp dịch vụ taxi, khách sạn, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có sử dụng, kinh doanh máy điện thoại vô tuyến kéo dài, máy bộ đàm và các loại thiết bị phát sóng vô tuyến khác phải thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, xin cấp phép và sử dụng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài truyền thanh các huyện, thành phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành của Nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện và nội dung Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với thiết bị phát sóng vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện đặt trên phương tiện nghề cá hoạt động ở băng tần C (từ 26,96 MHz đến 27,41 MHz) phải đảm bảo các điều kiện kỹ thuật như đã quy định tại Quyết định số 09/2006/QĐ-BBCVT ngày 10/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

7. Giao Sở Bưu chính - Viễn thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ để xem xét chỉ đạo kịp thời.

Yêu cầu Thủ trưởng các các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có sử dụng các loại thiết bị phát sóng vô tuyến điện có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện Bình Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện Bình Định

           • 14/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực