Chỉ thị 04/2008/CT-UBND

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 của tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2008/CT-UBND đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 06 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008

Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Bắc Kạn hàng năm chủ yếu do ngân sách Trung ương cấp, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, năm 2007 UBND tỉnh đã phân cấp vốn và phê duyệt dự án theo Quyết định 210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phân cấp phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho các huyện, thị xã, tuy nhiên đến nay tình hình công tác thanh toán vốn đầu tư của cả tỉnh rất chậm, đến hết tháng 5/2008 mới thanh toán đạt 24,86% kế hoạch vốn giao.

Nguyên nhân chủ yếu của việc giải ngân chậm là do các chủ đầu tư thiếu tích cực, thiếu chủ động trong việc lập và hoàn thiện các thủ tục thanh toán theo quy định, không đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, không kịp thời hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng nên dẫn đến làm chậm tiến độ thi công; công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng đơn giá chậm; nhiều nhà thầu năng lực yếu; các ngành chức năng thiếu sự phối hợp, chủ động trong việc thẩm định và hướng dẫn, giúp đỡ các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản...

Để chấn chỉnh và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Yêu cầu các chủ đầu tư tiến hành rà soát lại kế hoạch và tình hình thực hiện từng dự án được giao, xác định những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, giải pháp cụ thể; tập trung đôn đốc, giám sát nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thực hiện ngay các thủ tục và hồ sơ thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư theo quy định đối với các dự án, công trình đã được ghi kế hoạch để chuyển sang cơ quan Kho bạc thực hiện thanh toán. Việc lựa chọn các nhà thầu thi công đảm bảo đúng quy định và có đủ năng lực về tài chính, kỹ thuật.

Hàng tháng, yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân các dự án về Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đến thời điểm 30/9/2008, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổng hợp tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân toàn bộ các dự án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, những dự án nào không có khả năng giải ngân vốn theo kế hoạch sẽ điều chỉnh vốn sang dự án khác có khối lượng thanh toán nhưng thiếu vốn.

2. Yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản phải chủ động và nghiêm túc thực hiện theo đúng chức năng thẩm định và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, tránh hiện tượng đùn đẩy công việc, trông chờ, ỷ lại, đồng thời phải tăng cường sự phối hợp công tác giữa các ngành, hướng dẫn và giúp đỡ các chủ đầu tư giải quyết nhanh công việc.

3. Đối với các dự án bị ảnh hưởng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương và chủ động thực hiện các thủ tục điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 937/UBND-XDCB ngày 19/5/2008.

4. Về thực hiện tất toán tài khoản những dự án, công trình đã được phê duyệt quyết toán được bố trí vốn trả nợ dứt điểm trong kế hoạch năm 2008.

Trong năm 2008, UBND tỉnh đã bố trí vốn để trả nợ cho hầu hết các dự án, công trình đã được phê duyệt quyết toán từ năm 2007 trở về trước để thanh toán dứt điểm, khoá sổ theo dõi và tất toán tài khoản. Nhưng đến nay tình hình thanh toán đối với các dự án này rất chậm, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến hết tháng 5/2008 mới thanh toán đạt 50,3% kế hoạch vốn bố trí cho các dự án, công trình đã quyết toán.

Để đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các dự án, công trình đã quyết toán được ghi vốn kế hoạch năm 2008 phải thực hiện thanh toán dứt điểm trước 31/7/2008 để khoá sổ theo dõi và tất toán tài khoản. Quá thời hạn trên chủ đầu tư nào không thực hiện xong, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ điều chỉnh kế hoạch vốn cho dự án, công trình khác; cho phép Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện tất toán tài khoản số vốn đã thanh toán và khoá sổ theo dõi; chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về số công nợ của các dự án, công trình này, Ủy ban nhân dân tỉnh không bố trí lại vốn để thanh toán.

5. Về thực hiện thanh toán tạm ứng vốn bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo quy định, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả xong cho đối tượng đền bù, các chủ đầu tư phải thanh toán tạm ứng cho cơ quan kho bạc. Nhưng thực tế hiện nay các chủ đầu tư thực hiện thanh toán tạm ứng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng rất chậm, có những dự án để kéo dài nhiều năm.

Do đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước trong việc thanh toán tạm ứng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, từ nay trở đi nếu quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Kho bạc cấp tạm ứng, chủ đầu tư nào không thực hiện thanh toán tạm ứng với cơ quan Kho bạc, cho phép Kho bạc Nhà nước tỉnh không cấp tiếp tạm ứng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, công trình do chủ đầu tư đó quản lý, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý, chủ đầu tư đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu từ đó phát sinh những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản nghiêm túc triển khai thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2008
Ngày hiệu lực03/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2008/CT-UBND đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2008/CT-UBND đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành23/06/2008
        Ngày hiệu lực03/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/2008/CT-UBND đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2008/CT-UBND đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

           • 23/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực