Chỉ thị 04/2008/CT-UBND

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2008/CT-UBND tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn công an nhân dân năm 2008 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 04/2008/CT-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2008

Để việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Thành phố Hà Nội năm 2008 đạt chỉ tiêu chất lượng theo Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 27/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 5250/CV-BCA-X13(P2) ngày 7/12/2007 của Bộ Công an thông báo chỉ tiêu tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2008, UBND Thành phố Chỉ thị:

1. Công an Thành phố: Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công an các quận, huyện tiến hành các bước tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đạt chỉ tiêu Chính phủ giao. Quán triệt nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về nhiệm vụ tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2008.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và cơ quan liên quan tuyên truyền thực hiện Luật Công an nhân dân đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

2. UBND các quận, huyện: Chỉ đạo chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân Thành phố năm 2007; Tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Công an Thành phố tiến hành tuyển chọn, gọi công dân đủ tiêu chuẩn ở các địa phương tham gia phục vụ trong Công an nhân dân theo đúng quy định.

Yêu cầu Công an Thành phố, UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm Chỉ thị này và báo cáo kết quả với UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an: TTTU: TT.HĐNDTP (để báo cáo)
- Đ/c PCT UBNDTP;
- CATP, BCHQSTP;
- Các Sở, Ban, Ngành: UBND các quận, huyện;
- CPVP, NC, PC;
- Lưu VT, NC (100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2008
Ngày hiệu lực05/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2008/CT-UBND tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn công an nhân dân năm 2008 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2008/CT-UBND tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn công an nhân dân năm 2008 Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành05/02/2008
        Ngày hiệu lực05/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 04/2008/CT-UBND tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn công an nhân dân năm 2008 Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2008/CT-UBND tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn công an nhân dân năm 2008 Hà Nội

              • 05/02/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/02/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực