Chỉ thị 04/2009/CT-UBND

Chỉ thị 04/2009/CT-UBND về đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa bàn huyện Củ Chi


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 04/2009/CT-UBND

Củ Chi, ngày 19 tháng 05 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã tiếp tục tăng cường chỉ đạo tuyên truyền và thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Các ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, công nhân viên và nhân dân, nhằm nâng cao ý thức của mọi người trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, trong tháng 4 năm 2009, tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt so cùng kỳ năm 2008 (số vụ tăng 175%, số người chết tăng 160%, số người bị thương nặng tăng 300%).

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn huyện, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2009 về đẩy mạnh đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, nay Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công an huyện:

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, nhất là trên các tuyến đường trọng điểm, vào các giờ cao điểm thường xảy ra tai nạn giao thông (tập trung bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát các khu vực như chợ Củ Chi, chợ Quảng Việt, chợ Samho, chợ chiều Tân Phú Trung, Khu Công nghiệp Tây Bắc…), giải tỏa ngay các hiện tượng gây ùn tắc giao thông, giải tán các điểm có khả năng phát sinh các hiện tượng gây rối trật tự công cộng như tụ tập từng nhóm người có xe gắn máy, chạy lạng lách, đánh võng hoặc có dấu hiệu đua xe trái phép…, tăng cường xử lý các trường hợp người đi xe gắn máy 02 bánh không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm sai quy định.

- Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là ngăn chặn các hành vi vi phạm là nguyên nhân cơ bản trực tiếp gây ra tai nạn giao thông; tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư số 22/2007/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công an và hướng dẫn của Công an thành phố về việc thông báo đến nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập của người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông; thực hiện thí điểm việc xử phạt vi phạm hành chính với giáo dục pháp luật đối với người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông theo hướng dẫn của Công an thành phố.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở từng địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bằng hình thức trưng bày tại khu vực xử lý vi phạm giao thông về hình ảnh, phim tư liệu về nguyên nhân, hiện trường tai nạn giao thông, các hậu quả do tai nạn giao thông gây ra; phối hợp Trung tâm Văn hóa, Đài Truyền thanh, các đơn vị huyện có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, công chức và nhân dân; cung cấp kịp thời thông tin về tai nạn giao thông hàng ngày cho Đài Truyền thanh huyện để tuyên truyền trên Đài.

2. Phòng Công Thương huyện:

- Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống hạ tầng giao thông như cầu đường bộ, đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ, biển báo giao thông… để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và thành phố, kiến nghị sửa chữa những hư hỏng.

- Tăng cường quản lý hoạt động xe buýt trên địa bàn, yêu cầu chủ xe và tài xế chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ của xe buýt.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường phổ thông Trung học:

- Thực hiện thí điểm giáo dục về trật tự an toàn giao thông cho học sinh tiểu học theo chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông và văn minh nơi công cộng.

- Vận động phụ huynh và tất cả học sinh (kể cả học sinh mẫu giáo và tiểu học) đội mũ bảo hiểm khi lưu thông bằng xe gắn máy 02 bánh, yêu cầu học sinh đi xe đạp điện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông khi Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

- Phối hợp Công an huyện tăng cường ngăn chặn và xử lý nghiêm những học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Đài Truyền thanh huyện:

- Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp Công an huyện, các đơn vị huyện có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tập trung nâng cao chất lượng thực hiện xây dựng nếp sống văn minh trong giao thông, đặc biệt là trên các tuyến đường kiểu mẫu; đưa nội dung chấp hành tốt luật lệ giao thông vào việc xét đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa hàng năm.

- Trung tâm Văn hóa phối hợp Công an huyện, Ban An toàn giao thông huyện xây dựng các chương trình văn nghệ, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện lắp đặt, thay thế mới các khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền, giáo dục về ý thức đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong nhân dân, chú ý đưa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đến các xã vùng xa của huyện.

- Đài Truyền thanh xây dựng chương trình phát thanh hàng ngày về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (các tin tức, phóng sự, tiểu phẩm…); xây dựng chuyên mục về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Tờ tin của huyện phát hành hàng tháng.

5. Thanh tra Xây dựng huyện: tăng cường phối hợp các đơn vị huyện có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tập trung tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các truờng hợp xây dựng, buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là trên các tuyến đường chính, các tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

6. Hội đồng Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện:

- Có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân lao động trên địa bàn huyện, chú ý phối hợp tuyên truyền đến công nhân trong các công ty, xí nghiệp, đến nhân dân lao động tận ấp, khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân.

- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và chuẩn bị đủ số lượng phục vụ cho công tác tuyên truyền.

7. Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn:

- Có kế hoạch phối hợp các đơn vị huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quản lý, chú ý đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đến từng hộ gia đình.

- Tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn quản lý; phát hiện và giải tán nhanh các hành vi tụ tập nhiều xe gắn máy để chạy lạng lách, đánh võng…

- Chỉ đạo Công an địa phương mời giáo dục đối với số người có hành vi chạy xe gắn máy 02 bánh gây rối trật tự công cộng trong khu dân cư, nhất là vào ban đêm, bị nhân dân phản ánh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn mình quản lý.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tăng cường phối hợp với các đơn vị huyện, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, học sinh và nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật lệ giao thông khi tham gia giao thông.

9. Đề nghị Huyện đoàn Củ Chi phát động trong đoàn viên thanh niên phong trào xây dựng ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông; lồng ghép tuyên truyền nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào các hoạt động hội trại, hội thi, chiến dịch “Mùa hè xanh”; tích cực hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông”…; chú trọng phối hợp Công an huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Ban Giám hiệu các trường trung học phổ thông tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên công nhân trong các công ty, xí nghiệp, học sinh bậc trung học.

10. Giao Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể huyện, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện lồng ghép nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong các kỳ sinh hoạt của cơ quan, đơn vị mình (mỗi tháng 01 lần).

11. Giao Công an huyện - cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông huyện trực tiếp theo dõi hoạt động chung của các đơn vị về thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, tổng hợp báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân dân huyện và thành phố định kỳ hàng tháng, đề xuất biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này, phê bình các đơn vị yếu kém./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2009
Ngày hiệu lực26/05/2009
Ngày công báo15/06/2009
Số công báoSố 67
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa bàn huyện Củ Chi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa bàn huyện Củ Chi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Tấn
        Ngày ban hành19/05/2009
        Ngày hiệu lực26/05/2009
        Ngày công báo15/06/2009
        Số công báoSố 67
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa bàn huyện Củ Chi

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa bàn huyện Củ Chi

           • 19/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực