Chỉ thị 04/2009/CT-UBND

Chỉ thị 04/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến 2010 và triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010- 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2009/CT-UBND tăng cường quản lý NN quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến 2010 triển khai công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 2010-2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 04/2009/CT-UBND

Đông Hà, ngày 03 tháng 04 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2010 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH,  KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2010- 2020

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1996- 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1997 và đã được điều chỉnh bổ sung tại Nghị quyết số 30/2007/NQ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2007. Qua gần 15 năm thực hiện quy hoạch, bước đầu đã mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, phương án quy hoạch đã thể hiện một số nhược điểm trong phân bố sử dụng đất cho các ngành, nhất là sự phân bố cho phát triển giao thông, xây dựng, thủy lợi, phát triển đô thị…; việc dự báo chưa đáp ứng được tốc độ phát triển.

Bên cạnh đó việc lập, thẩm định, xét duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các quy hoạch, dự án đầu tư có sử dụng đất còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao, nhiều trường hợp không sát với thực tế, nên xảy ra tình trạng quy hoạch “Treo”, dự án “Treo”, phát sinh vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây khó khăn cho việc quản lý, sử dụng đất đai.

Từ tình hình thực tiễn, để tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư, khắc phục có hiệu quả những yếu kém nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Rà soát lại các quy hoạch sử dụng đất đai, các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các quy hoạch “Treo”, dự án “Treo” theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai, xử lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan của địa phương và Trung ương, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2011- 2020, hoàn thành trong năm 2010.

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Theo dõi, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện chỉ thị này.

2. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp các Sở, Ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã trong việc lập dự toán, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các cấp theo quy định.

3. Các Sở, Ban, ngành liên quan

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của ngành, báo cáo UBND tỉnh (Thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường). Giám sát, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc ngành quản lý, phối hợp tốt với các cơ quan chủ trì để hoàn thành việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

4. UBND các huyện, thị xã:

Rà soát lại các quy hoạch sử dụng đất đai, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý các quy hoạch “Treo”, “Dự án treo” theo quy định của pháp luật.

Triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện; lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị; chỉ đạo UBND cấp xã nơi không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã. Cấp huyện hoàn thành trong năm 2011, cấp xã hoàn thành trong năm 2012.

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp là nhiệm vụ cấp thiết có tầm quan trọng đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2009
Ngày hiệu lực13/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2009/CT-UBND tăng cường quản lý NN quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến 2010 triển khai công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 2010-2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2009/CT-UBND tăng cường quản lý NN quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến 2010 triển khai công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 2010-2020
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành03/04/2009
        Ngày hiệu lực13/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/2009/CT-UBND tăng cường quản lý NN quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến 2010 triển khai công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 2010-2020

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2009/CT-UBND tăng cường quản lý NN quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến 2010 triển khai công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 2010-2020

           • 03/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực