Chỉ thị 04/CT-BTTTT

Chỉ thị 04/CT-BTTTT tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-BTTTT năm 2013 tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-BTTTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ NĂM 2013

Năm 2012, trước những khó khăn của đất nước và quốc tế, ngành Thông tin và Truyền thông cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương; sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm công tác quản lý nhà nước, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác năm 2012, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của ngành Thông tin và Truyền thông, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, cùng cả nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bước sang năm 2013, năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, các Nghị quyết Quốc hội khoá XIII và tiếp tục triển khai kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2011-2015). Ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI; thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực; triển khai hiệu quả Chương trình công tác của Chính phủ; tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT; hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm kích cầu, phát triển toàn diện sự nghiệp thông tin và truyền thông.

Để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền phục vụ đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các doanh nghiệp thông tin và truyền thông tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những việc sau đây:

1. Tập trung triển khai chỉ thị và các công điện của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26/9/2012 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012; Công điện số 2164/CĐ-TTg ngày 21/12/2012 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Tỵ và mùa Lễ hội xuân 2013; Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 03/01/2013 về việc triển khai công tác phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 30/01/2013 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chúc Tết ở trụ sở cơ quan, đơn vị vui tươi, lành mạnh và triệt để tiết kiệm; tổ chức thăm hỏi, tặng quà chu đáo tới thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các điểm trực Tết trọng điểm, xa xôi, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn.

Không mang quà, hoa đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo để chúc Tết. Không dùng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi, thưởng, biếu, cho, tặng sai chế độ quy định của Nhà nước. Không sử dụng xe công để phục vụ cho các hoạt động cá nhân.

2. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt việc tuyên truyền về công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ; thông tin nhanh, chính xác tình hình tài chính, tiền tệ; thị trường giá cả; an toàn, vệ sinh thực phẩm; trật tự an toàn giao thông; công tác chống sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; công tác tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; các hoạt động triển khai chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách để các doanh nghiệp, nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Các nhà xuất bản, các cơ sở phát hành sách tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các xuất bản phẩm có giá trị về tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật và các văn hóa phẩm, tranh, ảnh, lịch phục vụ nhân dân trong dịp Tết tại các trung tâm, cộng đồng dân cư và nơi diễn ra lễ hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn.

Tổ chức, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; đáp ứng tối đa các nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán của mọi tầng lớp nhân dân.

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, đảm bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang ở Trung ương và địa phương.

3. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, chuyển phát và internet:

Chủ động tăng cường đủ lực lượng, phương tiện và vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất. Thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ca, trực ứng cứu thông tin và trực vận hành khai thác mạng lưới bưu chính, viễn thông, đảm bảo hoạt động thông suốt 24 giờ trong ngày.

a. Bưu chính, chuyển phát: Niêm yết Thông báo thời gian mở, đóng cửa giao dịch trong dịp đón Tết tại các điểm giao dịch; chuyển phát nhanh chóng, kịp thời báo chí, bưu phẩm, bưu kiện, điện tín, điện hoa, thư công phát sinh trong dịp Tết; đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyển phát để vận chuyển, phát tán hàng cấm, hàng lậu và các ấn phẩm có nội dung vi phạm pháp luật.

b. Viễn thông, internet: Tổ chức rà soát, kiểm tra đo thử, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị, đường truyền; điều chỉnh, sắp xếp hợp lý mạng lưới, bố trí đủ kênh, đủ luồng bảo đảm cho mạng lưới hoạt động tốt; xây dựng các phương án tối ưu dự phòng phân tải, ứng cứu tình huống, sự cố bất thường gây tắc nghẽn các mạng dịch vụ viễn thông, di động cũng như cố định. Có biện pháp hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ để phân tải lưu lượng, đặc biệt đối với thời điểm giao thừa.

Nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và internet để gửi, phát tán thư điện tử, điện thoại, điện tín có nội dung trái pháp luật và phát tán vi rút phá hoại các trang thông tin điện tử của các tin tặc.

c. Các doanh nghiệp thông tin di động không thực hiện việc khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn bảo đảm chất lượng dịch vụ trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

4. Các Sở Thông tin và Truyền thông chủ động đề xuất, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và internet trên địa bàn đảm bảo tốt thông tin liên lạc trong dịp Tết. Phối hợp với Hội nhà báo tỉnh tổ chức trưng bày báo Xuân, báo Tết trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này và báo cáo kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông trước 17h ngày 13/02/2013-tức ngày mồng 04 Tết Quý Tỵ (Công văn gửi vào địa chỉ thư điện tử tonghop@mic.gov.vn và gửi hỏa tốc theo đường văn thư). Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và tổng hợp báo cáo kết quả lên Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở TTTT;
- Các doanh nghiệp BCVT và CNTT;
- Lưu VT, VP, P.TKTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-BTTTT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2013
Ngày hiệu lực01/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-BTTTT

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-BTTTT năm 2013 tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-BTTTT năm 2013 tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýĐỗ Quý Doãn
        Ngày ban hành01/02/2013
        Ngày hiệu lực01/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-BTTTT năm 2013 tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-BTTTT năm 2013 tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ

           • 01/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực