Chỉ thị 04/CT-NH5

Chỉ thị 04/CT-NH5 về tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nứơc ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-NH5 tổng kết hoạt động loại hình doanh nghiệp ngành ngân hàng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/CT-NH5

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 1995

 

CHỈ THỊ 

VỀ VIỆC TỔNG KẾT TÌNH HÌNH  HỌAT ĐỘNG CỦA CÁC LỌAI HÌNH DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

Thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 305/TTg ngày 24/5/1995 về việc tổng kết tình hình hoạt động của các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị các đơn vị ở Ngân hàng Trung ương, các tổ chức tín dụng, Tổng công ty vàng bạc, đá quý, các công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố, các xí nghiệp Ngân hàng, các đơn vị kinh doanh trực thuộc công đoàn ngành triển khai gấp việc tổng kết tình hình hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng như sau:

1. Mục tiêu và nội dung tổng kết:

Quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu và phạm vi tổng kết công tác đổi mới doanh nghiệp đã được nêu trong Chỉ thị số 305/TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc tổng kết công tác đổi mới các doanh nghiệp thuộc ngành Ngân hàng trong 10 năm qua (kể từ 1985), đặc biệt từ khi có Pháp lệnh Ngân hàng (10-1990) đến nay nhằm đánh giá kết quả thực hiện công cuộc đổi mới và thi hành Pháp lệnh Ngân hàng. Tổng kết cần nêu được những mặt làm được, chưa làm được và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, biện pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh quá trình đổi mới hoạt động Ngân hàng đến năm 2000.

2. Phân công thực hiện:

Việc tổng kết được tiến hành theo hai bước:

a. Bước 1: Dựa vào đề cương hướng dẫn tại văn bản số 2999/ĐMDN ngày 1-6-1995 của Văn phòng Chính phủ, Thủ trưởng các đơn vị ở Ngân hàng TW khẩn trương chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tại các thời điểm quy định, có đánh giá tình hình và nêu những nét lớn trong phương hướng phát triển của các doanh nghiệp Ngân hàng - Tín dụng thời kỳ 1996-2000 theo sự phân công nêu tại cuộc họp ngày 5-6-1995.

b. Bước 2: Cách tổ chức tín dụng, Tổng công ty vàng bạc đá quý, các công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố, các xí nghiệp Ngân hàng, các đơn vị kinh doanh thuộc công đoàn ngành tiến hành tự tổng kết toàn diện tình hình hoạt động của đơn vị mình theo chỉ thị số 305/TTg ngày 24-5-1995 của Thủ tướng Chính phủ và đề cương hướng dẫn gửi về Ngân hàng Nhà nước theo quy định sau:

- Các TCTD gửi báo cáo về Vụ các Định chế tài chính. Riêng các tổ chức tín dụng cổ phần, hợp tác xã tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân còn phải gửi báo cáo về chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn.

- Tổng công ty vàng bạc đá quý, các công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Vụ quản lý ngoại hối.

- Các xí nghiệp Ngân hàng gửi báo cáo về phòng quản lý xí nghiệp.

- Các đơn vị kinh doanh thuộc công đoàn ngành gửi báo cáo về công đoàn ngành.

3. Về thời gian

a. Các đơn vị ở NHTW hoàn toàn báo cáo theo sự phân công nêu tại điểm 2a gửi Vụ các Định chế tài chính trước ngày 9-6-1995.

b. Vụ các Định chế tài chính tổng hợp báo cáo của các đơn vị gửi Văn phòng Thống đốc ngày 10-6-1995.

c. Văn phòng Thống đốc xây dựng báo cáo nhanh trình Ban lãnh đạo trong cuộc họp ngày 12-6-1995 để gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15-6-1995.

d. Các tổ chức tín dụng, Tổng công ty vàng bạc đá quý, các công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố, các xí nghiệp ngân hàng, các đơn vị kinh doanh thuộc công đoàn ngành hoàn thành việc gửi báo cáo của các đơn vị mình về Ngân hàng Nhà nước theo quy định trước ngày 20-7-1995.

e. Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố báo cáo tổng kết các tổ chức tín dụng (chủ yếu đối với các tổ chức tín dụng cổ phần, hợp tác xã tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân) trên địa bàn gửi về Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ các Định chế tài chính) trước ngày 20-7-1995.

f. Từ 20 đến 30-7-1995 các đơn vị chức năng ở NHTW tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng Thống đốc để tổng hợp chung toàn ngành.

g. Sau 1-8-1995, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị, các đơn vị tham gia báo cáo chung, Văn phòng Thống đốc tu chỉnh lại lần cuối cùng trình Thống đốc để gửi Văn Phòng Chính phủ trước ngày 10-8-1995.

Tổng kết công tác đổi mới hoạt động của Ngân hàng là một nội dung của tổng kết công tác đổi mới doanh nghiệp trong cả nước góp phần chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8. Đây là việc làm quan trọng và cấp bách, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị ở NHTW, Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc, Giám đốc: TCTD, Tổng công ty vàng bạc đá quý, công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố, các đơn vị kinh doanh thuộc công đoàn ngành, các xí nghiệp ngân hàng tập trung sức chỉ đạo để hoàn thành báo cáo tổng kết của đơn vị mình với chất lượng tốt, đúng thời gian quy định, nêu được những kiến nghị, đề xuất từ thực tế công tác ở đơn vị mình để đưa công cuộc đổi mới ngành ta ngày càng có kết quả.

 

 

Đỗ Quế Lượng

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-NH5

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-NH5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/1995
Ngày hiệu lực07/06/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-NH5

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-NH5 tổng kết hoạt động loại hình doanh nghiệp ngành ngân hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-NH5 tổng kết hoạt động loại hình doanh nghiệp ngành ngân hàng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-NH5
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýĐỗ Quế Lượng
        Ngày ban hành07/06/1995
        Ngày hiệu lực07/06/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-NH5 tổng kết hoạt động loại hình doanh nghiệp ngành ngân hàng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-NH5 tổng kết hoạt động loại hình doanh nghiệp ngành ngân hàng

             • 07/06/1995

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/06/1995

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực