Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2010 thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2010 phòng chống tác hại của thuốc lá Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Ngày 21 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1315/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, trong đó có quy định "Nghiêm cấm hút thuốc lá từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 ở lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng". "Từng bước hoàn thiện các quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tiến tới cấm hút thuốc lá tại tất cả những nơi công cộng trong nhà vào năm 2010".

Để nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp chính quyền, cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân về việc thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp Tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá và Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, hội viên các tổ chức đoàn thể nhân dân phải là những người gương mẫu không hút thuốc lá.

c) Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý treo biển có chữ hoặc biểu tượng "cấm hút thuốc lá" tại những khu vực cấm theo quy định và tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý việc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1315/QĐ-TTg.

b) Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cơ quan, công sở và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân để phòng chống tác hại thuốc lá.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành.

3. Sở Công thương chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường hoạt động kiểm soát kinh doanh các sản phẩm thuốc lá, trong đó tập trung kiểm tra việc kinh doanh, bán buôn, đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá; kiên quyết chống kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác, thuốc lá kém chất lượng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục truyền thông; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tác hại thuốc lá nhằm thay đổi hành vi hút thuốc lá.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng, tần suất, mở chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tác hại thuốc lá.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Trường Đại học Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ chí Minh chỉ đạo việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học.

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị và tài trợ gắn với mục đích sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành viên; các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cơ quan tích cực tuyên truyền, giáo dục hội viên và người dân, để mọi người thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá.

9. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu việc bố trí ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí cho việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1315/QĐ-TTg; hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Chính phủ trong phạm vi quản lý của địa phương.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai các nội dung về phòng, chống tác hại thuốc lá. Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội và trong các cuộc vui gia đình, bè bạn.

c) Cân đối, bố trí ngân sách, xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và nhân dân địa phương.

d) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng cùng cấp tích cực vận động hội viên, người dân thực hiện tốt chủ trương phòng, chống tác hại thuốc lá và tham gia giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, kiểm soát thuốc lá.

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị lập Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh;
- Hội YTCC Tỉnh (Sở Y tế);
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX. Hg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2010
Ngày hiệu lực12/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2010 phòng chống tác hại của thuốc lá Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2010 phòng chống tác hại của thuốc lá Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành12/03/2010
        Ngày hiệu lực12/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2010 phòng chống tác hại của thuốc lá Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2010 phòng chống tác hại của thuốc lá Đồng Tháp

           • 12/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực