Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 an ninh trật tự tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ TẠI CÁC TRẠM THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT

Trong thời gian qua, thực hiện chđạo của Ủy ban nhân dân thành phố, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, sự phối hợp đồng bộ triển khai các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ không có vấn đề phức tạp xảy ra. Các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT trên địa bàn thành phố không có tình trạng mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, gần đây trong quá trình triển khai các dự án kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đầu tư BOT tại một số địa phương đã có một số bất cập, các đối tượng xấu đã lợi dụng kích động, chống phá... làm mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến việc thu hút xã hội hóa đầu tư.

Thực hiện Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT; để các cấp, các ngành có sự phối hợp chặt chẽ, tiếp tục duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố:

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, liên tục các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giải quyết triệt để tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời có các biện pháp xử lý nghiêm đối vi những đối tượng có hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại, gây mất trật tự xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý

- Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, đặc biệt là phối hợp với Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường QL.5 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Trạm thu giá số 2 QL.5; phối hợp với Công ty TNHH Tasco Hải Phòng đảm bảo an ninh trật tự tại Trạm thu giá dịch vụ trên QL.10 (dự kiến triển khai thu trong năm 2018).

3. Công an thành ph:

- Tập trung nắm tình hình, chủ động xây dựng, triển khai phương án, lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là tại các Trạm thu giá dịch vụ BOT trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối trật tự nơi công cộng, chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, rà soát và theo dõi sát diễn biến tình hình đối với các thông tin liên quan đến dự án BOT trên địa bàn thành phố, trao đi thông tin và chủ động theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ với các đối tượng có hành vi chống đối, phản động để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

4. Sở Giao thông Vận tải:

- Chủ trì phối hợp vi Công an thành phố tổ chức rà soát, cắm biển báo giao thông, phân luồng, phân làn trên các tuyến đường hợp lý đảm bảo an toàn giao thông.

- Chủ động phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm đối vi những hành vi cố tình phá hoại, gây mất an ninh trật tự.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các nhà đầu tư BOT cung cấp các thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nướcthành phố về cơ sở pháp lý, hoạt động tuân thủ pháp luật của các dự án BOT trên địa bàn thành phố.

5. S Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; thông tin liên tục, tổ chức tuyên truyền theo chuyên đề để phản ánh trung thực, khách quan liên quan đến chủ trương đầu tư BOT. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyệt đối không đưa tin hoặc đăng tải các bình luận có tính chất cvũ các đối tượng có hành vi cản trở hoạt động thu phí; xử lý nghiêm đối với những đối tượng đưa tin sai sự thật nhằm mục đích chống phá, gây mất an ninh trật tự.

6. Ban An toàn giao thông thành phố:

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị-xã hội, hiệp hội vận tải thực hiện công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả; tổ chức in, cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông; về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nhằm phát triển hạ tầng giao thông vận tải.

Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Ủy ban ATGTQG;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH;
-
UBMTTQVN TP, các Đoàn th;
-
CT, PCT.UBND TP;
-
Ban ATGTTP;
-
Công an TP;
- Các Sở GTVT; Thông tin & TT;
- Bộ Chỉ huy quân sự TP
-
UBND các quận, huyện;
- Các cơ quan Đài, Báo TP;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2018
Ngày hiệu lực12/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 an ninh trật tự tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 an ninh trật tự tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành12/02/2018
        Ngày hiệu lực12/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 an ninh trật tự tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Hải Phòng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 an ninh trật tự tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Hải Phòng

             • 12/02/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/02/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực