Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2018

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tnh được cấp ủy Đảng, chính quyền các Ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nhận thức của chủ sử dụng lao động và người lao động về ATVSLĐ từng bước được nâng cao, số vụ tai nạn lao động giảm, không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, môi trường, điều kiện lao động cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động chưa tuân thủ nghiêm pháp luật về ATVSLĐ; người lao động chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương tiện bảo vệ, thiếu chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để phòng ngừa giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khoẻ, an toàn cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, cơ sở có sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật ATVSLĐ năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến tất cả các đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 01/CT-BLĐTBXH ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ; phối hợp, xác minh, điều tra, xử lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người; nhanh chóng làm rõ nguyên nhân; xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, người đứng đầu và những cá nhân có liên quan trong việc đxảy ra tai nạn lao đng theo quy định của pháp luật. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.

- Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đm bảo ATVSLĐ của tỉnh đến năm 2020, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ hằng năm.

- Chỉ đạo hướng dẫn người lao động thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ; thường xuyên tự kiểm tra, đảm bảo an toàn lao động tại cơ quan, đơn vị.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Luật ATVSLĐ; tổ chức tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ cho cán bộ quản lý các cấp, nht là cán bộ cơ sở, chủ doanh nghiệp, làng nghề và người lao động (người lao động không theo hợp đồng, lao động đặc thù...).

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm và đột xuất về ATVSLĐ; thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp, phòng, chng tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động, phối hợp triển khai thực hiện ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng, chống mối mọt, côn trùng, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi; kiểm tra hướng dẫn công tác an toàn lao động trong việc sử dụng máy, thiết bị dùng để sản xuất trong nông nghiệp, trong các làng nghề.

5. Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường chủ động, tăng cường phối hợp thực hiện các quy định về ATVSLĐ đi với các công trình, cơ sở sử dụng lao động thuộc phạm vi quản lý có tim n nhiu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đặc biệt tại địa bàn tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông; xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

6. Liên đoàn Lao động tỉnh: Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, đảm bảo việc thực hiện nội quy, quy chế và các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; xử lý tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các quy định về ATVSLĐ, công khai các trường hợp vi phạm ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời thông tin cảnh báo những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn để mọi người biết và phòng tránh.

8. UBND các huyện, thành phố: Đảm bảo ATVSLĐ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện ATVSLĐ; kịp thời thông tin cảnh báo những nơi có nguy cơ mất an toàn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm trên địa bàn.

Giám đốc các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện nghiêm Chỉ thị, định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH( để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Doanh nghiệp, cơ sở SXKD;
- VPUB: LĐVP, KGVX(T);
- Lưu VT, KGVX;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2018
Ngày hiệu lực26/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động Hà Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành26/04/2018
        Ngày hiệu lực26/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động Hà Nam

           • 26/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực