Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Thông tư số 214/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Thông tri số 09-TT/TU ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Tỉnh ủy Tiền Giang về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 214/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng, Thông tri số 09-TT/TU ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Tỉnh ủy Tiền Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 214/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng đến các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình.

Cơ quan Quân sự, Công an, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo với cấp ủy, chính quyền địa phương để đưa vào kế hoạch, chương trình công tác của ngành và địa phương mình; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh các cấp và các cơ quan liên quan triển khai, tổ chức thực hiện và kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Tổ chức tuyên truyền, bảo đảm thường xuyên, sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở về Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo theo Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh, hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm, đồng thuận của các cấp, các ngành, địa phương, thấy được sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

3. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

4. Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai cho đội ngũ cán bộ các cấp, cơ quan chuyên môn, các đoàn thể liên quan và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ các văn bản quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, của các Bộ, ngành có liên quan đảm bảo nắm vững chủ trương, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả.

5. Thực hiện chặt chẽ quy trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trong đó cần tập trung:

- Thu thập, rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

- Cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ;

- Lập bản đồ và hệ thông tin địa lý tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

6. Các cấp, các ngành thường xuyên nắm chắc tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý và chủ động giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh; tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; quản lý và lưu trữ hồ sơ; xử lý nghiêm những trường hợp thiếu trách nhiệm, sai phạm trong quá trình thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực08/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 Tiền Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Khang
        Ngày ban hành08/02/2014
        Ngày hiệu lực08/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 Tiền Giang

           • 08/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực