Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Bình 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 03 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; để chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nâng cao công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt đối với các trường hợp khai thác, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh và Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp củng cố, kiện toàn hệ thống chỉ đạo, điều hành; rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ; xây dựng các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong suốt mùa nắng nóng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc phòng cháy, chữa cháy rừng của chủ rừng. Đồng thời chỉ đạo các ban quản lý rừng phòng hộ và các chủ rừng trên địa bàn thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng và áp dụng các biện pháp lâm sinh trong phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy và xây dựng các công trình phòng cháy; phối hợp với các lực lượng bảo vệ rừng trên địa bàn để xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc phương án phòng cháy, chữa cháy rừng được phê duyệt.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp phối hợp chặt chẽ với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và cảnh báo cháy rừng trong cộng đồng; tổ chức tốt việc tuần tra canh gác cháy rừng; bố trí, phân công lực lượng tuần tra canh gác cháy rừng trực 24/24 giờ trong những ngày cao điểm khô hanh, đặc biệt chú ý bảo vệ tại những khu rừng phòng hộ đầu nguồn, diện tích rừng ươm tập trung, vùng trọng điểm; tăng cường cán bộ xuống cơ sở, tổ chức hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các hoạt động canh tác nương rẫy theo đúng quy định và khoanh vùng quy hoạch; thường xuyên dự báo nguy cơ cháy rừng và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là những ngày dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên; khi có cháy rừng và thảm thực vật xảy ra phải kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện để chữa cháy, tuyệt đối không để cháy lan trên diện rộng. Trường hợp cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của cơ sở hoặc chủ rừng phải kịp thời báo cáo cấp trên để tổ chức ứng cứu; phối hợp tiến hành điều tra và xử lý nghiêm mọi hành vi gây cháy rừng theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm để kiểm tra, phát hiện điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh và Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng - Cục Kiểm lâm (số điện thoại 0986.668.333) để chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt việc phối hợp với Chi cục Kiểm lâm theo Quy chế phối hợp 193 trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Giao Chi cục Kiểm lâm - Văn phòng thường trực các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Bình 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Bình 2014
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Văn Tuân
        Ngày ban hành18/03/2014
        Ngày hiệu lực18/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Bình 2014

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Bình 2014

             • 18/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực