Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2010 về tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm và những năm tiếp theo do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 04/CT-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG NĂM 2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố, nhiều dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, công trình giao thông và một số công trình khác đang triển khai. Các phương tiện chuyên chở đá, cát, sỏi và các loại vật liệu xây dựng không đảm bảo các quy định về che chắn, trọng tải, làm rơi vãi vật liệu và gây ô nhiễm môi trường các tuyến phố, đường giao thông. Một số điểm kinh doanh vật liệu xây dựng còn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và cảnh quan đô thị.

Ngày 22/12/2009, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội (Kèm theo Phụ lục Quy hoạch các địa điểm được phép kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội), làm căn cứ pháp lý cho công tác quản lý đối với việc kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng, kinh doanh có điều kiện, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đô thị trên địa bàn toàn thành phố.

Để thực hiện Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND Thành phố; khắc phục tình trạng trên, đảm bảo các vấn đề về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt trong năm 2010, tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và những năm tiếp theo, UBND thành phố Hà Nội chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Thị xã:

- Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND Thành phố ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy định cho cán bộ quản lý, nhân dân, các tổ chức, các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp có dự án đang triển khai trên địa bàn;

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quy định; Chỉ đạo Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã thực hiện quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và địa bàn quản lý.

2. Sở Xây dựng:

- Lập, tổ chức quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng và công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì, hướng dẫn các Quận, Huyện, Thị xã kiểm tra việc thực hiện quy hoạch mạng lưới kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Chỉ cấp giấy phép xây dựng cho các công trình khi có cam kết đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định của UBND thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra xây dựng trực thuộc Sở:

- Tăng cường công tác kiểm tra trên toàn địa bàn; Phát hiện, đôn đốc, nhắc nhở, giám sát chính quyền địa phương kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm Quy định.

Phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Công an, Cảnh sát giao thông, Thanh tra môi trường thực hiện kiểm tra, xử lý các vi phạm của các loại phương tiện gây ô nhiễm môi trường từ các điểm khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, để vật liệu, đất, đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông, gây bụi bẩn đường phố.

Xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Cấp phép, kiểm tra hoạt động của các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được UBND Thành phố giao.

- Chủ trì cùng các ngành liên quan, kiểm tra, xử lý vi phạm về gây ô nhiễm môi trường của các hoạt động xây dựng, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Định kỳ đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Giao thông vận tải:

- Tổ chức hướng dẫn các chủ phương tiện tổ chức sửa chữa, cải tạo phương tiện đảm bảo đủ tiêu chuẩn, không gây rơi vãi vật liệu. Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức lực lượng quản lý kịp thời, thu dọn các điểm phế thải, rác thải phát sinh trên đường phố, không để tồn đọng gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm của các phương tiện vận chuyển gây ô nhiễm môi trường từ các điểm khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, để vật liệu, đất, đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông, gây bụi bẩn đường; phối hợp với Thanh tra xây dựng, Công an, Quản lý thị trường, các cơ quan chức năng thuộc Quận, Huyện, Thị xã trong việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác, kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng.

- Phối hợp cùng với các Sở, Ngành, Quận, Huyện, Thị xã kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND kiểm tra đối với các công trình xây dựng, các điểm khai thác, buôn bán vật liệu xây dựng, các phương tiện vận chuyển vật liệu rời.

5. Sở Công thương:

Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra xử lý các vi phạm kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng không có chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động, điểm tập kết vật liệu rời không phù hợp với quy hoạch được duyệt; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra xử lý các vi phạm gây ô nhiễm môi trường hoặc không thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo phương tiện vận chuyển khi ra vào điểm khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng tuân theo đúng quy định tại Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND Thành phố.

6. Công an Thành phố:

Chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự phối hợp với Thanh tra giao thông, Thanh tra xây dựng, Quản lý thị trường, các Quận, Huyện, Thị xã kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm.

7. Cơ quan đăng ký kinh doanh:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Thị xã khi xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể kinh doanh vật liệu xây dựng rời dễ rơi vãi, bụi bẩn, ô nhiễm môi trường (cát, đá, sỏi, vôi, xi măng rời, bê tông tươi,…) phải căn cứ theo quy hoạch mạng lưới kinh doanh vật liệu xây dựng - Phụ lục tại Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 và các quy định có liên quan khác của UBND Thành phố.

8. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để các tổ chức, cá nhân hiểu, thực hiện Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND Thành phố.

- Có kế hoạch phối hợp trong công tác kiểm tra liên ngành việc thực hiện Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009.

9. Sở Tài chính:

Xây dựng cơ chế tài chính về việc phân bổ kinh phí xử phạt nhằm động viên các lực lượng tích cực tham gia xử lý vi phạm Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009, trình UBND Thành phố phê duyệt.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sản xuất, chế biến, kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Các Sở: XD, QHKT, TNMT, GTVT, TT&TT, CT, TP, CA, TC;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PTTH Hà Nội, Báo: AN Thủ đô, K.tế đô thị;
- CVP, các PVP, TH, XDđ,v;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2010
Ngày hiệu lực21/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhí Thái Bình
        Ngày ban hành11/03/2010
        Ngày hiệu lực21/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng

           • 11/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực