Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra kinh tế Cần Thơ 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017

Để tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố đạt kết quả tốt và đảm bảo theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố chỉ đạo Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và các đối tượng điều tra tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thống kê thành phố là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thành phố có trách nhiệm giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra theo Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thành phố và cấp quận, huyện. Ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức Tổng điều tra kinh tế. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa bàn điều tra, nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra đúng theo Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ và Đài Truyền thanh các quận, huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra đến tận ấp, khu vực nhằm giúp mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra và kê khai đúng, đầy đủ các nội dung trong phiếu điều tra.

3. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các sở, ban ngành thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thành phố, cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung Tổng điều tra nhằm thực hiện hoàn thành công tác Tổng điều tra theo yêu cầu và sự phân công của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thành phố.

4. Các doanh nghiệp, các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; văn phòng đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; các tổ chức Đảng, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội; các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập; các hiệp hội; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và các hộ kinh doanh cá thể thuộc đối tượng điều tra theo quy định của Phương án điều tra trên địa bàn có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác cho điều tra viên.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn thành phố.

6. UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn:

a) Tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn đúng theo quy trình hướng dẫn thực hiện nội dung phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thành phố;

b) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung cuộc Tổng điều tra và chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất nhằm đạt mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra đề ra; không để xảy ra trùng lặp, bỏ sót và phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, có tính khả thi trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố. Tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ tại cấp quận, huyện và cấp xã, chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện Tổng điều tra;

c) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng trên địa bàn điều tra thuộc địa phương quản lý đảm bảo đủ số lượng và chất lượng;

d) Kiểm tra, rà soát công tác lập bảng kê danh sách các đơn vị thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn;

đ) Tổ chức tuyên truyền chủ trương, mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra đến các đối tượng điều tra để họ hiểu, tự giác cung cấp các thông tin đảm bảo chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

e) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu điều tra thu thập tại địa phương. Sau khi kết thúc thu thập thông tin, tổng hợp nhanh, tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phiếu điều tra về cấp trên đúng theo quy định.

7. Cục Thống kê thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố có liên quan và UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Cục Thống kê thành phố tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2017
Ngày hiệu lực01/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra kinh tế Cần Thơ 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra kinh tế Cần Thơ 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành01/03/2017
        Ngày hiệu lực01/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra kinh tế Cần Thơ 2017

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra kinh tế Cần Thơ 2017

              • 01/03/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/03/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực