Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND Tổng điều tra kinh tế Bình Định 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nhằm hoàn thành công tác triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thống kê tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra) có trách nhiệm giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện; ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 01/3/2017 đến ngày 31/10/2017. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa bàn điều tra, nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra đúng theo Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra đến tận thôn, xóm, khu vực nhằm giúp mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để thực hiện kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để cung cấp các thông tin có liên quan đến nội dung Tổng điều tra nhằm thực hiện hoàn thành công tác Tổng điều tra theo đúng yêu cầu và sự phân công của Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn theo đúng Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyển chọn điều tra viên và tổ

trưởng trên địa bàn điều tra thuộc địa phương quản lý đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng hướng dẫn của Phương án Tổng điều tra; tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ tại cấp huyện, xã; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện Tổng điều tra; tập trung kiểm tra, rà soát công tác lập bảng kê danh sách các đơn vị thuộc diện điều tra; tổ chức tuyên truyền chủ trương, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và nội dung của cuộc Tổng điều tra đến mọi người dân để họ hiểu, tự giác cung cấp các thông tin đảm bảo chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu điều tra tại địa phương. Sau khi kết thúc công tác thu thập thông tin, tổng hợp nhanh, tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phiếu điều tra về Ban Chỉ đạo cấp trên đúng thời gian theo kế hoạch đã đề ra.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; giao Cục Thống kê tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2017
Ngày hiệu lực16/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND Tổng điều tra kinh tế Bình Định 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND Tổng điều tra kinh tế Bình Định 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành16/02/2017
        Ngày hiệu lực16/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND Tổng điều tra kinh tế Bình Định 2017

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND Tổng điều tra kinh tế Bình Định 2017

           • 16/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực