Chỉ thị 05/1999/CT-NHNN1

Chỉ thị 05/1999/CT-NHNN1 về điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các Ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực thành thị do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chỉ thị 05/1999/CT-NHNN1 điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam Ngân hàng thương mại quốc doanh khách hàng khu vực thành thị đã được thay thế bởi Thông tư 25/2012/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/1999/CT-NHNN1 điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam Ngân hàng thương mại quốc doanh khách hàng khu vực thành thị


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/1999/CT-NHNN1

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 1999 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢM TRẦN LÃI SUẤT CHO VAY BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở KHU VỰC THÀNH THỊ

Thực hiện sự chỉ đạo và các giải pháp điều hành của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 1999, trong 8 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có 2 lần điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam từ 1,2%-1,25%/tháng xuống 1,15%/tháng, tiếp đó là 1,05%/tháng, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế, cá nhân vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, cho đến nay nền kinh tế chưa có những chuyển biến tích cực, giá cả hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ tiếp tục giảm, việc cho vay vốn đối với nền kinh tế của các Ngân hàng thương mại tuy vẫn tăng nhưng còn chậm so với mục tiêu đề ra.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 08/1999/NQ-CP ngày 09/07/1999 về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Ngân hàng thương mại quốc doanh (Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam) thực hiện các giải pháp về lãi suất như sau:

1/ Từ ngày 04 tháng 09 năm 1999, các Ngân hàng thương mại quốc doanh cho vay thông thường bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng ở khu vực thành thị theo mức trần lãi suất là 0,95%/tháng. Lãi suất cho vay đối với khách hàng ở khu vực nông thôn tiếp tục thực hiện theo mức trần lãi suất là 1,05%/tháng.

Số dư nợ đã cho vay và các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hết hoặc chưa giải ngân đến cuối ngày 03 tháng 09 năm 1999 chuyển sang được tiếp tục thực hiện theo mức lãi suất cho vay đã thoả thuận giữa khách hàng và Ngân hàng thương mại quốc doanh trong hợp đồng tín dụng. Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay này theo trần lãi suất mới do các Ngân hàng thương mại quốc doanh xem xét, quyết định.

Lãi suất cho vay đối với khách hàng thuộc khu vực III miền núi, hải đảo, vùng đồng bào Khơ me sống tập trung và lãi suất nợ quá hạn thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 266/1999/QĐ-NHNN1 ngày 29/7/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nuớc về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Về phạm vi áp dụng trần lãi suất cho vay đối với khách hàng ở khu vực nông thôn, thành thị, các Ngân hàng thương mại quốc doanh thực hiện theo quy định tại điểm 1, văn bản số 233/CV-NHNN1 ngày 23/3/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm của Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1 ngày 29/01/1999.

2/ Các Ngân hàng thương mại quốc doanh căn cứ vào đặc điểm, điều kiện kinh doanh, nhu cầu vốn để cho vay và khả năng tài chính của mình để giảm lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ cho phù hợp với chỉ số lạm phát và tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay.

3/ Về lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, cho vay khắc phục hậu quả thiên tai, cho vay các dự án đâu tư theo kế hoạch Nhà nước và cho vay ưu đãi khác, các Ngân hàng thương mại quốc doanh tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

4/ Các Ngân hàng thương mại quốc doanh thực hiện đồng bộ, tích cực các giải pháp về huy động vốn, cho vay theo Chỉ thị số 04/1999/QĐ-NHNN1 ngày 23/08/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 08/1999/NQ-CP ngày 09/07/1999; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng, việc cho vay của các chi nhánh địa phương để nâng cao chất lượng, an toàn và hiệu quả kinh doanh.

5/ Các Vụ, Cục chức năng và Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Nhà nước đối với các giao dịch ngoại hối của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân và việc áp dụng lãi suất cho vay đối với khách hàng.

6/ Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, các Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) Ngân hàng thương mại quốc doanh thi hành nghiêm túc Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu có vướng mắc, các Ngân hàng thương mại quốc doanh phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như điểm 6,
- Thủ tướng Chính phủ, (để b/c)
- PTT Nguyễn Tấn Dũng(để b/c),
- Ban lãnh đạo NHNN
- Ban kinh tế TW Đảng,
- Văn phòng TW Đảng
- Văn phòng Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Hội đồng TC-TT NN,
- Công báo,
- CácBộ: Tài chính, Kế hoạch &ĐT
- UBND tỉnh, thành phố,
- Lưu VPNHNN, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC 
Dương Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/1999/CT-NHNN1

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/1999/CT-NHNN1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/1999
Ngày hiệu lực01/09/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/1999/CT-NHNN1

Lược đồ Chỉ thị 05/1999/CT-NHNN1 điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam Ngân hàng thương mại quốc doanh khách hàng khu vực thành thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 05/1999/CT-NHNN1 điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam Ngân hàng thương mại quốc doanh khách hàng khu vực thành thị
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu05/1999/CT-NHNN1
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýDương Thu Hương
       Ngày ban hành01/09/1999
       Ngày hiệu lực01/09/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2012
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 05/1999/CT-NHNN1 điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam Ngân hàng thương mại quốc doanh khách hàng khu vực thành thị

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/1999/CT-NHNN1 điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam Ngân hàng thương mại quốc doanh khách hàng khu vực thành thị