Chỉ thị 05/2003/CT-UB

Chỉ thị 05/2003/CT-UB thực hiện Nghị định 68/2002/CP thi hành luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2003/CT-UB thực hiện Nghị định 68/2002/CP hướng dẫn luật Hôn nhân gia đình


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2003/CT-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2002/CP CỦA CHÍNH PHỦ QUI ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ; Thông tư số 68/2002/NĐ-CP">07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 của Bộ Tư pháp qui định chỉ tiết thi hành một số điều của luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ Hôn nhân và Gia đình có yếu tố nước ngoài, UBND Thành phố giao Sở Tư pháp, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện cùng các sở, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc Nghị định số 68/CP; Thông tư số 07/TT-BTP từ ngày 1/1/2003, đặc biệt tập trung giải quyết ngay một số nội dung công tác chính như sau :

1. Sở Tư pháp Thành phố tham mưu, giúp UBND  thành phố trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được qui định tại chương I, điều 1 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP; tiếp nhận hồ sơ, thu phí, nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ; giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc tiến hành xác minh, phỏng vấn các bên đương sự khi có nghi vấn.

Chủ động phối hợp với Công an Thành phố  xác minh, làm rõ mục đích các trường hợp xin đăng ký kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố người nước ngoài; tổng hợp báo cáo kết quả thẩm tra, đề xuất ý kiến trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và cơ quan liên quan soạn thảo qui chế phối hợp hoạt động giữa Sở Tư pháp với Công an Thành phố  và các sở, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện đúng các qui định của Nghị định 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 07/TT-BTP của Bộ Tư pháp, trình UBND Thành phố cho phép ban hành.

2. Công an Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên trao đổi thông tin về an ninh quốc gia, trật tự xã hội liên quan đến các trường hợp xin kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; xác minh, làm rõ nghi vấn, thống nhất hướng giải quyết và có văn bản trả lời Sở Tư pháp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến đề nghị xác minh của Sở Tư pháp.

3. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế, nhà hộ sinh khi phát hiện trẻ em bị bỏ rơi cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương và hoàn tất các thủ tục chuyển trẻ bị bỏ rơi vào Trung tâm nuôi dưỡng của Thành phố.

Phối hợp với Sở Tư pháp làm thủ tục chỉ định một số điểm khám chuyên khoa về y tế của Thành phố, có chức năng khám và cấp giấy xác nhận hiện tại đương sự không mắc bệnh tâm thần, có khả năng nhận thức được hành vi của mình, đủ sức khoẻ để đăng ký kết hôn hoặc nhận con nuôi.

4. Sở Lao động Thương binh xã hội có kế hoạch kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động của các Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy để tiếp nhận bị bỏ rơi từ các cơ sở y tế chuyển đến; chỉ đạo các Trung tâm lập hồ sơ trẻ em được xin làm con nuôi theo đúng quy định của Nghị định 68/CP của Chính phủ; Thông tư 07/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về trình tự, thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

5. Khi có đủ điều kiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp có thể thành lập Trung tâm hỗ trợ kết hôn; hoạt động theo nguyên tắc nhân đạo, phi lợi nhuận; nghiêm cấm hoạt động kinh doanh dịch vụ, môi giới kết hôn hoặc lợi dụng việc hỗ trợ kết hôn nhằm mục đích buôn bán, xâm phạm tình dục  đối với Phụ nữ hay vì mục đích trục lợi khác.

6. UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn khi xác nhận, chứng thực nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong lĩnh vực nhận cha, mẹ, con; đăng ký kết hôn; công nhận kết hôn; nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài phải chấp hành đúng quy định tại Nghị định 68/CP của Chính phủ; Thông tư 07/TT-BTP của Bộ Tư pháp và các quy định khác của Pháp luật về đăng ký hộ tịch.

Yêu cầu Sở Tư pháp, Công an Thành phố, Sở Lao động Thương binh xã hội, Sở Y tế, Hội LHPN Thành phố, UBND các quận, huyện chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị này.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2003/CT-UB

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2003/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/02/2003
Ngày hiệu lực 20/02/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2003/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 05/2003/CT-UB thực hiện Nghị định 68/2002/CP hướng dẫn luật Hôn nhân gia đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 05/2003/CT-UB thực hiện Nghị định 68/2002/CP hướng dẫn luật Hôn nhân gia đình
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2003/CT-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành 20/02/2003
Ngày hiệu lực 20/02/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Chỉ thị 05/2003/CT-UB thực hiện Nghị định 68/2002/CP hướng dẫn luật Hôn nhân gia đình

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2003/CT-UB thực hiện Nghị định 68/2002/CP hướng dẫn luật Hôn nhân gia đình

  • 20/02/2003

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/02/2003

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực