Chỉ thị 05/2005/NQ.HĐND

Chỉ thị 05/2005/NQ.HĐND ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 05/2005/NQ-HĐND chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2005/NQ-HĐND chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2005/NQ.HĐND

Long Xuyên, ngày 29 tháng 06 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 4

(Từ ngày 28 đến ngày 29/6/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Tán thành việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị bảo đảm thực hiện tiết kiệm và phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa VII kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2005/NQ.HĐND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2005/NQ.HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2005
Ngày hiệu lực09/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2005/NQ.HĐND

Lược đồ Chỉ thị 05/2005/NQ-HĐND chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2005/NQ-HĐND chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2005/NQ.HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Thanh Khiết
        Ngày ban hành29/06/2005
        Ngày hiệu lực09/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/2005/NQ-HĐND chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị An Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2005/NQ-HĐND chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị An Giang