Chỉ thị 05/2006/CT-UBND

Chỉ thị 05/2006/CT-UBND tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại cơ quan, đơn vị của Nhà nước do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2006/CT-UBND quản lý vốn tài sản cán bộ tại cơ quan Nhà nước Lai Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/CT-UBND

Lai Châu, ngày 24 tháng 4 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN, TÀI SẢN VÀ CÁN BỘ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA NHÀ NƯỚC

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn, tài sản, nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc tổ chức quản lý và sử dụng vốn, tài sản từ ngân sách Nhà nước, tài sản có nguồn gốc ngân sách Nhà nước; việc tuyển dụng, thuyên chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức cũng còn bộc lộ những yếu kém, bất cập, chưa được quan tâm giải quyết đúng mức.

Quán triệt Chỉ thị số 15/2006/CT-TTg ngày 20/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản và cán bộ trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, tìm ra nguyên nhân và có các biện pháp xử lý các biểu hiện tiêu cực, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tự kiểm tra việc sử dụng vốn ngân sách (kể cả vốn các chương trình mục tiêu quốc gia) nhằm kịp thời phát hiện những yếu kém, tồn tại, có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước.

Nhiệm vụ trên phải được hoàn thành và báo cáo kết quả cho Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh trước ngày 30/6/2006 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/7/2006 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Kế hoạch & Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc hướng dẫn các đơn vị sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản về trình tự, thủ tục đầu tư; thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư, kể cả giám sát của cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Đề xuất các biện pháp ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực gây thất thoát, lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Sở Tài chính tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn ngân sách, tài sản, quản lý doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham ô, lãng phí trong sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước.

5. Sở Tài nguyên môi trường có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc quản lý, sử dụng đất đai, khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản; đề xuất các biện pháp chống thất thoát, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

6. Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thực hiện tốt việc tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ theo trình tự, quy định; đề xuất các giải pháp nhằm chống các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực này.

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị có kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý và sử dụng vốn, tài sản và cán bộ công chức trên địa bàn huyện, thị mình quản lý. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí và các tiêu cực khác trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp Nhà nước, đất đai, tài nguyên khoáng sản và tổ chức cán bộ trên địa bàn huyện, thị mình.

Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị; Giám đốc các Ban quản lý Dự án; các Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn và chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với UBND các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2006
Ngày hiệu lực04/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2006/CT-UBND quản lý vốn tài sản cán bộ tại cơ quan Nhà nước Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2006/CT-UBND quản lý vốn tài sản cán bộ tại cơ quan Nhà nước Lai Châu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýVương Văn Thành
        Ngày ban hành24/04/2006
        Ngày hiệu lực04/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/2006/CT-UBND quản lý vốn tài sản cán bộ tại cơ quan Nhà nước Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2006/CT-UBND quản lý vốn tài sản cán bộ tại cơ quan Nhà nước Lai Châu

           • 24/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực