Chỉ thị 05/2007/CT-UBND

Chỉ thị 05/2007/CT-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 trên địa bàn quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

Chỉ thị 05/2007/CT-UBND tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 quận 4 đã được thay thế bởi Quyết định 862/QĐ-UBND-TH công bố hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 13/04/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2007/CT-UBND tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 quận 4


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2007/CT-UBND

Quận 4, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 1990, 1994 và 2005;
Căn cứ Hướng dẫn số 141/HD-BCH ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về việc hướng dẫn triển khai thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008 và những năm tiếp theo;
Nhằm chủ động thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2008 đạt số lượng, chất lượng theo chỉ tiêu thành phố giao; đồng thời chuẩn bị chu đáo công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008; Ủy ban nhân dân quận 4 chỉ thị:

1. Giao Ban Chỉ huy Quân sự quận 4 (cơ quan Thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận) hướng dẫn Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 17 trong năm 2008. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể phúc tra đăng ký bổ sung nam công dân tuổi từ 18 đến 25 chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển quân và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 của 15 phường để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung theo đúng luật định; chủ động chuẩn bị nguồn đảng viên, đoàn viên, thanh niên có trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội.

- Tổ chức hợp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội giao nhận quân của quận, thống nhất việc tuyển chọn thanh niên gọi nhập ngũ theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân 15 phường tiến hành giao quân đạt kết quả tốt.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ huy Quân sự quận 4 thường xuyên báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân quận 4 để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao.

2. Công an quận 4 chỉ đạo Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp chặt chẽ Ban Chỉ huy Quân sự quận nắm thông tin đầy đủ biến động thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn theo định kỳ hàng tháng. Đồng thời, chỉ đạo Công an 15 phường phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường tham gia xét duyệt về chính trị, đạo đức, quản lý chặt chẽ nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ, tổ chức xác minh, kết luận chính xác về lý lịch chính trị của gia đình và bản thân công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2008, thực hiện tốt kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008; phối hợp các cơ quan chức năng xử lý kiên quyết các công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự; chủ động phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận 4 thực hiện việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng theo quy định. 

3. Phòng Y tế quận 4 chủ trì phối hợp với Bệnh viện quận 4 và Trung tâm Y tế Dự phòng quận 4 xây dựng kế hoạch và chuẩn bị công tác đảm bảo cho việc khám sức khỏe. Trong quá trình khám, cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ xét nghiệm HIV, test heroin số thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo kết luận của Hội đồng Khám sức khỏe và triển khai đến Trạm Y tế các phường quản lý chặt chẽ đối tượng có kết quả dương tính. Tổ chức rút kinh nghiệm công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau khi giao quân.

Tham mưu củng cố, kiện toàn Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng thành phần quy định, tổ chức tập huấn chuyên môn trước khi kiểm tra và khám sức khỏe cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và công dân từ 18 đến 25 tuổi.

4. Trung tâm Y tế Dự phòng quận 4 chỉ đạo Trạm Y tế 15 phường phối hợp cơ quan quân sự thực hiện việc phân loại sức khỏe thanh niên, giúp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường chọn chất lượng thanh niên điều động khám sức khỏe. Đồng thời, hướng dẫn cho Trạm Y tế 15 phường nắm chắc kết quả thanh niên đến khám, kết hợp cơ quan quân sự thực hiện công khai trong nhân dân; thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự gián tiếp năm 2008 theo luật định.

5. Trung tâm Văn hóa quận 4 tổ chức tuyên truyền cổ động sâu rộng trong nhân dân, tập trung trong thời gian thanh niên khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống quân đội, truyền thống lực lượng vũ trang quận 4; phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận tổ chức trang trí địa điểm lễ giao quân trang trọng, chu đáo, tạo khí thế sôi nổi của ngày hội thanh niên tòng quân.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 4 bảo đảm kinh phí cho công tác tuyển quân và các hoạt động khác phục vụ công tác động viên tuyển quân từ quận đến phường.

7. Các thành viên còn lại của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Quận đoàn tùy theo chức năng từng cơ quan, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận trong công tác chỉ đạo ngành dọc ở cơ sở phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận giao cho thành viên phụ trách phường theo dõi, chỉ đạo giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao.

8. Ủy ban nhân dân 15 phường tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền, bình cử, công khai trong nhân dân; tổ chức tốt quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu trên giao và đảm bảo chất lượng theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/04/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2007/CT-UBND tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 quận 4


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2007/CT-UBND tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 quận 4
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Kim Dung
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/04/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/2007/CT-UBND tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 quận 4

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2007/CT-UBND tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 quận 4