Chỉ thị 05/2008/CT-UBND

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2008/CT-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 12 tháng 3 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỜI GIỜ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, các cấp, các ngành đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đạt được hiệu quả cao. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức chấp hành thời gian làm việc theo quy định của Bộ Luật lao động, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước đã từng bước áp dụng các biện pháp tổ chức lao động một cách khoa học, hợp lý thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; ý thức tổ chức kỷ luật lao động kém; vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc; việc quản lý lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác và tác phong của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan nhà nước.

Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm trên là do người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước chưa gương mẫu và chưa chú trọng quản lý thời giờ làm việc, việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thời giờ làm việc chưa nghiêm.

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém nêu trên, nhằm thực hiện có hiệu quả thời giờ làm việc trong các cơ quan và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/ 2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, UBND Tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước các cấp có trách nhiệm:

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phân công lao động hợp lý và tổ chức tốt quá trình lao động của cán bộ, công chức, viên chức. Điều tra, khảo sát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức lao động và thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức lao động và thời gian làm việc đã được phê duyệt, áp dụng cơ chế khoán theo công việc hoặc theo thời gian thực hiện công việc;

b) xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phân bổ thời gian hợp lý để thực hiện chương trình, kế hoạch được giao;

c) Thực hiện nghiêm chế độ hội, họp trong hoạt động của các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng hội nghị, hội thảo, cuộc họp và tiết kiệm thời gian bằng cách đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức, điều hành hội nghị, hội thảo, cuộc họp;

d) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO – 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 144/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng;

đ) Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc phù hợp với tính chất, đặc thù lao động cho cán bộ, công chức, viện chức; triển khai có hiệu quả chương trình hiện đại hóa nền hành chính, hiện đại hóa công sở;

e) Đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các quy định về sử dụng thời gian làm việc; có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng thời giờ làm việc cao; đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luật lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không xét khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thời giờ làm việc.

2. Cán bộ, công chức, viên chức:

a) Phải chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn về sớm, không chơi games trong giờ làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực;

c. Phải có mặt đúng giờ tại công sở theo giờ hành chính hoặc theo quy định cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp trên địa bàn Tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2008
Ngày hiệu lực22/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành12/03/2008
        Ngày hiệu lực22/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc Đồng Tháp

           • 12/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực