Chỉ thị 05/CT-CTUBND

Chỉ thị 05/CT-CTUBND năm 2014 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-CTUBND 2014 phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-CTUBND

Hưng Yên, ngày 26 tháng 6 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy được tăng cường; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng; lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy từng bước được kiện toàn về tổ chức, bộ máy và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện. Qua đó, công tác phòng cháy, chữa cháy được tăng cường, tình hình cháy, nổ được kiềm chế, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của tỉnh còn một số hạn chế, xảy ra nhiều vụ cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của người dân. Từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 112 vụ cháy, nổ, làm chết 03 người, bị thương 13 người, thiệt hại tài sản khoảng trên 100 tỷ đồng. Đáng chú ý là vụ cháy chợ Phố Hiến - thành phố Hưng Yên tháng 3 năm 2014, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy; việc tuyên truyền, giáo dục về phòng cháy, chữa cháy chưa được tiến hành thường xuyên; công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy chưa quyết liệt, triệt để, chưa kiên quyết yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chưa kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy.

Thực hiện Công điện số 967/CĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ, nhất là các vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số biện pháp cấp bách sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người, biện pháp khắc phục vi phạm về phòng cháy, chữa cháy để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện. Công khai phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở, cá nhân có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

2. Công an tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy phải kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động; những vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản do thiếu tinh thần trách nhiệm và những trường hợp vi phạm khác có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn liên ngành do lãnh đạo Công an tỉnh làm trưởng Đoàn tiến hành đợt tổng kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị, cơ sở trong tỉnh. Trong đó, tập trung vào cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao, như: Các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất lớn và các loại hình thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự... Quá trình kiểm tra cần tập trung phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy và nguyên nhân; đồng thời, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cơ sở trong việc để xảy ra các vi phạm, kiên quyết yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy. Đối với những vi phạm, tồn tại mà cơ sở không tự khắc phục được thì tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, sau đó tiến hành phúc tra và đưa hoạt động phòng cháy, chữa cháy của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở đi vào nền nếp, thường xuyên. Thời gian kiểm tra từ nay đến ngày 30 tháng 8 năm 2014. Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 9 năm 2014 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1110/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy.

3. Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ sở thuộc quyền quản lý tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Khi xảy ra cháy, nổ phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, định hướng dư luận, không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng chống phá. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-CTUBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2014
Ngày hiệu lực26/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-CTUBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-CTUBND 2014 phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-CTUBND 2014 phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hưng Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýDoãn Thế Cường
        Ngày ban hành26/06/2014
        Ngày hiệu lực26/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-CTUBND 2014 phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-CTUBND 2014 phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hưng Yên

           • 26/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực