Chỉ thị 05-CT/TU

Chỉ thị 05-CT/TU năm 2007 về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05-CT/TU tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn Hồ Chí Minh


 BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 05-CT/TU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27-09-2001 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung thực hiện chương trình mục tiêu kéo giảm tội phạm trên địa bàn thành phố đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chuyển hóa cơ bản các tuyến, địa bàn phức tạp về tội phạm, ma túy, mại dâm; việc triển khai thực hiện đề án “Tổ chức quản lý và dạy nghề cho người sau cai nghiện”, kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện..., đạt nhiều kết quả thiết thực, qua đó từng bước kéo giảm phạm pháp hình sự hàng năm (từ năm 2000 trở về trước, hàng năm có khoảng 13.000 vụ tội phạm trở lên, đến nay bình quân còn 6.000 - 7.000 vụ), góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cấp ủy, chính quyền, sở - ngành, quận – huyện chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức, thiếu kiểm tra công tác phòng chống tội phạm; một số địa phương có biểu hiện thỏa mãn với kết quả đạt được, có nơi còn giao khoán công tác này cho lực lượng công an; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân chưa đồng bộ, thiếu cụ thể, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để đấu tranh với bọn tội phạm; công tác quản lý Nhà nước ở địa bàn dân cư còn lỏng lẻo; các ngành chức năng, nhất là lực lượng công an chưa phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo; công tác nắm tình hình chưa tốt, không chắc, còn nhiều sơ hở trong quản lý địa bàn, đối tượng; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm chưa sâu; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc còn hình thức..., nên tình hình tội phạm trong thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp, mặc dù số vụ phạm pháp hình sự trong 6 tháng đầu năm 2007 được kéo giảm 1,05%, nhưng số vụ án giết người tăng 8,21%, cướp tài sản tăng 16,37%, cố ý gây thương tích tăng 32,87%...; đặc biệt là số tội phạm gây án giết người, cướp tiệm vàng, cướp xe, cướp tiền ngân hàng có vũ khí... hoạt động táo bạo, hung hãn, gây bức xúc và phẫn nộ trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến sự bình an của nhân dân và môi trường đầu tư phát triển của thành phố.

Để khắc phục tồn tại, yếu kém trên, đồng thời tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ thị:

1/ Các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

- Tổ chức tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó kiểm điểm, đánh giá sâu những việc làm được, những yếu kém, nguyên nhân tồn tại, nhất là nguyên nhân chủ quan trong thực hiện công tác phòng chống tội phạm; khen thưởng đúng mức những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhằm động viên, thúc đẩy phong trào đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở tổng kết, đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát hợp ở từng đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện kiên quyết, đồng bộ, kiểm tra quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, cơ bản trong việc phòng ngừa, đấu tranh triệt phá và kéo giảm tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm có sử dụng vũ khí. Định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, chỉ đạo tiếp theo.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội ở địa phương. Chỉ đạo ngành công an, quân sự phối hợp nắm chắc tình hình, đề cao trách nhiệm, có kế hoạch đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, quản lý chặt đối tượng; rà soát, thu thập thông tin về tội phạm để phổ biến, phát động nhân dân và làm chỗ dựa vững chắc trong tố giác tội phạm; tập trung lực lượng điều tra, triệt phá bằng được các vụ cướp có vũ khí trên địa bàn trong thời gian qua; tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, giám sát, phòng vệ, tự vệ phù hợp, để bảo vệ tốt an ninh, trật tự ở từng khu phố, tổ dân phố và hộ gia đình, chú ý khép kín địa bàn, nhất là ở các khu vực giáp ranh giữa các địa phương, không để sơ hở cho bọn tội phạm hành động.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể tổ chức phổ biến tình hình, hoạt động và các biện pháp phòng chống tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố đến tận đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, công nhân và người lao động, nhằm nâng cao cảnh giác và ý thức trách nhiệm của từng người dân trong việc tham gia phát hiện tố giác tội phạm, tạo thành sức mạnh tổng hợp tấn công tội phạm tại nơi cư trú, nơi làm việc và trên đường phố.

- Tổ chức đợt phát động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nhất là cơ sở phường - xã – thị trấn để phòng ngừa, tấn công có hiệu quả với tội phạm hình sự, nhất là tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

2/ Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố

- Tập trung chỉ đạo các ngành công an, quân sự:

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh phòng ngừa và liên tục tấn công trấn áp mạnh để kéo giảm triệt để tội phạm, đặc biệt là 6 loại tội phạm cướp của, giết người; cướp giật trên đường phố; trộm cắp tài sản công dân; số đối tượng bảo kê, đâm chém thuê, đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, tổ chức sử dụng ma túy; tổ chức mại dâm. Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã, để góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chỉ đạo Công an thành phố tập trung đánh giá, phân tích cụ thể những yếu kém trong việc nắm tình hình, quản lý đối tượng cướp có vũ khí..., nâng cao trách nhiệm, chủ động đề ra các biện pháp khắc phục khẩn trương, hiệu lực, hiệu quả; bổ sung, củng cố, kiện toàn cơ quan cảnh sát điều tra, công an xã - phường - thị trấn, nghiên cứu đề xuất Bộ Công an cho phép hình thành Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an thành phố, đội cấp phòng và tổ chống cướp trên đường phố của công an quận - huyện; đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho ngành hoạt động. Công an thành phố chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các địa phương trong khu vực và cả nước nắm chắc tình hình, thông tin về hoạt động của các loại tội phạm nhằm chủ động phòng ngừa và hợp đồng phá án có hiệu quả đối với hoạt động các loại tội phạm; điều tra khám phá bằng được các vụ cướp có vũ khí, cướp tiệm vàng, cướp tiền ngân hàng trong thời gian qua.

Chỉ đạo Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Thành đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đưa nội dung phòng ngừa tội phạm vào chương trình giáo dục ở trường học, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên.

Giao Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và ma túy thành phố, quận huyện chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị này, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm tội phạm ở thành phố, thực hiện tốt Đề án “Tổ chức quản lý, giáo dục và dạy nghề cho người sau cai nghiện” và kế hoạch tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện; gắn việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội với việc xây dựng môi trường sống lành mạnh tại cộng đồng dân cư, trong mỗi gia đình, đơn vị, trường học; kết hợp giữa chống và xây, trong đó lấy phòng ngừa và xây dựng là chính. Duy trì chế độ giao ban của Ban chỉ đạo theo đúng quy định để kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các cấp, các ngành. Định kỳ hàng quý kiểm tra, đánh giá sơ kết và đề xuất giải pháp thực hiện để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo có hiệu quả công tác này.

3/ Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp Công an thành phố kịp thời tổ chức đưa ra xét xử thật nghiêm một số vụ án tội phạm gây án nghiêm trọng để răn đe, giáo dục xã hội và nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm đấu tranh chống tội phạm trong nhân dân.

4/ Ban Dân vận Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố có kế hoạch cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện chỉ thị này, gắn với chương trình hành động thực hiện công tác vận động nhân dân của Thành ủy để huy động sức mạnh toàn xã hội tham gia thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng giáo dục, cảm hóa và tạo việc làm cho đối tượng, đặc biệt là những thanh, thiếu niên hư hỏng, chậm tiến, có nguy cơ nghiện ma túy và số tái hòa nhập cộng đồng.

5/ Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố xây dựng đề cương, tài liệu phổ biến cho cấp ủy, chính quyền cơ sở để tổ chức tuyên truyền trong nhân dân nắm rõ tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhằm đề cao cảnh giác, tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn dân cư, ở cơ quan, xí nghiệp.

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài thành phố tăng cường xây dựng các phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về các gương điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác và phổ biến các biện pháp cho người dân để tham gia phòng chống tội phạm hình sự; không cường điệu, thổi phồng khi đưa tin gây bức xúc về sự bất ổn trị an trong nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, du lịch... của Thành phố.

6/ Văn phòng Thành ủy giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này; định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thành ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Đua

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05-CT/TU

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05-CT/TU
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2007
Ngày hiệu lực22/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05-CT/TU

Lược đồ Chỉ thị 05-CT/TU tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05-CT/TU tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05-CT/TU
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành12/07/2007
        Ngày hiệu lực22/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 05-CT/TU tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05-CT/TU tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn Hồ Chí Minh

              • 12/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực