Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2007 tổ chức thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2007 tổ chức thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý Tiền Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 07 tháng 02 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; ngày 13/10/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg về việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý, lập danh mục, phân loại các văn bản còn hiệu lực, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và ban hành mới phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý;

- Phối hợp với Sở Nội vụ củng cố, kiện toàn tổ chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý, xây dựng phương án thành lập Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, chú ý vào điều kiện ở các xã xa trung tâm, bố trí cán bộ có năng lực và tạo nguồn cán bộ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp pháp lý trước mắt và lâu dài trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước theo quy định.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Chi nhánh và cộng tác viên thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý phục vụ người được hưởng chính sách về trợ giúp pháp lý đạt kết quả theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã và đề nghị Báo Ấp Bắc có kế hoạch phổ biến sâu, rộng Luật Trợ giúp pháp lý đến nhân dân; thường xuyên thông tin những nội dung liên quan về chính sách trợ giúp pháp lý của Đảng, Nhà nước.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các tổ chức thành viên phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp huyện, xã phối hợp tham gia tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý, thông tin liên quan về chính sách trợ giúp pháp lý.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý tại địa phương theo từng thời điểm, chú trọng vùng sâu, vùng xa, đảm bảo đúng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của Luật Trợ giúp pháp lý.

6. Giao Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ chiến lược hoạt động, phát triển trợ giúp pháp lý đến năm 2020 của Chính phủ xây dựng đề án hoạt động, phát triển trợ giúp pháp lý của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh,Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh ký kết các hướng dẫn liên tịch trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan trung ương về trợ giúp pháp lý có liên quan đến hoạt động tố tụng; Tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng theo quy định; Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2007
Ngày hiệu lực07/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2007 tổ chức thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2007 tổ chức thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý Tiền Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Trung
        Ngày ban hành07/02/2007
        Ngày hiệu lực07/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2007 tổ chức thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý Tiền Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2007 tổ chức thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý Tiền Giang

             • 07/02/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/02/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực