Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NỢ CÔNG

Để triển khai thực hiện triệt để Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án thực hiện nghiêm các nội dung sau:

I. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, đảm bảo an toàn tài chính ngân sách địa phương

- Quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới; tính đúng tính đủ nợ công theo quy định, đảm bảo trong giới hạn cho phép. Nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình kinh tế xã hội quan trọng, thiết yếu theo quy hoạch. Rà soát, thẩm định, đánh giá tác động lên nợ công của các chương trình, dự án sử dụng vốn vay của Chính phủ, vốn vay được Chính phủ bảo lãnh và vốn vay của chính quyền địa phương ngay từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư bằng nguồn vốn vay.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình và theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

- Cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ trọng vốn vay dài hạn (các khoản vay mới cho đầu tư phát triển, kể cả vay cho mục tiêu cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ chủ yếu phải có kỳ hạn từ 5 năm trở lên) để giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn. Đẩy mạnh triển khai các nghiệp vụ quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công (bao gồm các loại rủi ro về tỷ giá, lãi suất, thanh khoản, tái cấp vốn và tín dụng). Tăng tính thanh khoản và thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ.

- Chủ động bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước để đảm bảo trả các khoản nợ vay đúng hạn; tăng cường quản lý nợ nước ngoài của địa phương.

II. Tổ chức thực hiện

1. Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tăng cường trách nhiệm thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án sử dụng vốn vay của Chính phủ, vốn vay được Chính phủ bảo lãnh và vốn vay của chính quyền địa phương. Việc sử dụng vốn vay phải đúng đối tượng, mục đích; ưu tiên cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình kinh tế xã hội quan trọng, thiết yếu theo quy hoạch.

- Chủ động tham mưu bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước để đảm bảo trả các nợ Chính phủ đúng hạn. Khẩn trương cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ trọng vốn vay dài hạn với lãi suất thấp.

- Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, rút ngắn thời gian hoàn vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giảm thiểu chi phí vay.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ; định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

2. Nhiệm vụ của Sở Tài chính

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn vay để đảm bảo sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả. Đề ra các giải pháp để xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công (bao gồm các loại rủi ro về tỷ giá, lãi suất, thanh khoản, tái cấp vốn và tín dụng).

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để thu hồi, trả đầy đủ các khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác có liên quan phát sinh từ các khoản vốn vay theo quy định.

- Báo cáo tình hình huy động, sử dụng, hoàn trả các khoản vốn vay theo chỉ đạo của UBND thành phố.

3. Nhiệm vụ của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các sở chuyên ngành

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền. Không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, hợp đồng sử dụng nguồn vốn vay công. Trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định thì cơ quan ra quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, hợp đồng phải đảm bảo cân đối đủ vốn đối ứng trong dự toán được giao để thực hiện.

- Tổ chức tốt việc thực hiện dự án, nhất là khâu chuẩn bị, giải phóng mặt bằng, thẩm định, quy hoạch, kế hoạch, quyết định đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dự án công trình, lựa chọn nhà thầu, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình.

4. Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ và các quy định trong Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

5. Thanh tra thành phố, thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị đối với các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị này; đề xuất UBND thành phố xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng vốn vay Chính phủ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực09/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công Đà Nẵng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành09/07/2015
        Ngày hiệu lực09/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công Đà Nẵng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công Đà Nẵng

             • 09/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực