Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về cấm tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 cấm tổ chức cá nhân hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

TP. Hà Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CẤM CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH DỰNG RẠP DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG

Trong thời gian qua, các cơ quan, ban ngành và các lực lượng từ Thành phố đến xã, phường đã tích cực vào cuộc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông được tăng cường, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố tương đối ổn định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân, hộ gia đình lấn chiếm lòng lề đường để dựng rạp tổ chức đám hỏi, đám cưới, đám giỗ gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện nghiêm Luật giao thông đường bộ, sớm lập lại trật tự kỷ cương ATGT trên địa bàn, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội đóng chân trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Cấm tất cả các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường trên địa bàn 5 phường và trên các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường liên huyện đi qua địa bàn thành phố Hà Giang (để tổ chức đám hỏi, đám cưới, liên hoan, đám giỗ,...). Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 10/5/2018. Riêng đám hiếu chỉ được dựng rạp không quá 1/3 chiều rộng mặt đường và phải có biển báo ở phía hai đầu rạp.

2. Ban An toàn giao thông thành phố: Các thành viên Ban ATGT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và nhiệm vụ của cơ quan, làm tốt công tác tuyên truyền, để mọi người hiểu và chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ.

3. Chủ tịch UBND các phường, xã có trách nhiệm:

- Tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết với cán bộ, đảng viên và các hộ gia đình trên địa bàn thực hiện nghiêm Chỉ thị.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an xã/phường, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố tăng cường kiểm tra phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Gắn việc thực hiện chỉ thị với việc đánh giá bình xét gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa hàng năm. Đồng thời, chỉ đạo bổ xung vào Hương ước, Qui ước của thôn, tổ dân phố các nội dung cấm nêu trên.

- Chỉ đạo cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trước khi trình ký giấy chứng nhận đăng ký kết hôn yêu cầu phải ký cam kết không lắp dựng rạp dưới lòng đường, không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông trong quá trình tổ chức đám cưới.

- Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý.

- Hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp trước ngày 30 hàng tháng.

4. Giao Công an thành phố: Chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan, UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến đường theo đúng các quy định của pháp luật và nội dung chỉ thị đề ra.

5. Giao Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch: Thông báo nội dung chỉ thị trên hệ thống truyền thanh Thành phố và các xã, phường để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình biết và thực hiện.

6. Giao Phòng Tư pháp và Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Hướng dẫn số 02/HD-SVHTTDL ngày 30/01/2018 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Kế hoạch số 137-KH-TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang trên địa bàn Thành phố Hà Giang.

7. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện tốt Chỉ thị này. Hàng tháng tổng hợp kết quả các trường hợp vi phạm, kết quả xử lý,...báo cáo với Chủ tịch UBND Thành phố.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Giang và các Tổ chức chính trị xã hội phối hợp với chính quyền các cấp trong thành phố, thực hiện tốt nội dung Chỉ thị.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/01/2015 của Chủ tịch UBND Thành phố. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các phường/xã, Trưởng thôn bản, tổ dân phố, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr UBND tỉnh;
- TTr Thành ủy;
- TTr HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Hà Giang;
- Trang TTĐT Thành phố;
- Các phòng ban CN Thành phố;
- UBND các phường/xã;
- Lưu: VT, QLĐT (60b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Phương Lan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2018
Ngày hiệu lực10/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 cấm tổ chức cá nhân hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 cấm tổ chức cá nhân hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường Hà Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Thị Phương Lan
        Ngày ban hành10/05/2018
        Ngày hiệu lực10/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 cấm tổ chức cá nhân hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 cấm tổ chức cá nhân hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường Hà Giang

           • 10/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực