Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; quản lý hàng lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 trách nhiệm người đứng đầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Cà Mau, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG; QUẢN LÝ HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã vào cuộc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quản lý hành lang an toàn giao thông theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW (Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông); các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, có nguy cơ gia tăng trở lại; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ở một số địa bàn còn thiếu chặt chẽ; việc kiểm soát nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng xe hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông chưa có chiều sâu, nhất là tuyên truyền trực quan; công tác duy tu, sửa chữa các công trình giao thông còn chậm; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, vật chướng ngại trên các tuyến sông chưa được xử lý thường xuyên, kịp thời; Lãnh đạo một số đơn vị chức năng, chính quyền địa phương chưa sâu sát, thiếu quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật; công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả... từ đó luôn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông.

Để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (các cơ quan, đơn vị, địa phương) trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không uống rượu, bia khi lái xe.

Chịu trách nhiệm về kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trước cấp trên. Trong đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

2.1. Về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

- Tổ chức thực hiện toàn diện, thường xuyên, đồng bộ các chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu hàng năm giảm ít nhất từ 5% - 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, cần phải lựa chọn, chuẩn bị kỹ lưỡng phương pháp, cách thức, tài liệu tuyên truyền, giáo dục đảm bảo phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm của từng địa phương; từng bước thay đổi thói quen tùy tiện, đối phó của người tham gia giao thông sang tự giác chấp hành, hình thành và thực hiện tốt “Văn hóa giao thông”.

- Tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các tuyến, luồng phức tạp, bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch. Xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra theo chuyên đề, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, sử dụng chất cấm; đi sai phần đường, làn đường; dừng, đỗ xe trái quy định...; tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động những vụ vi phạm gây tai nạn giao thông có tính điển hình để cảnh báo, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Hàng năm, lực lượng công an có kế hoạch cụ thể để phòng, chống tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây tai nạn giao thông theo quy định.

- Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc chở hàng cấm, vật liệu dễ cháy, nổ trên phương tiện chở khách; việc khám sức khỏe định kỳ cho lái xe. Tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

- Nghiên cứu, có phương án tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông đô thị. Tập trung duy tu, sửa chữa mặt đường, cọc tiêu, biển báo hiệu trên các tuyến đường, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn. Đẩy nhanh tiến độ, siết chặt quản lý chất lượng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy định; thường xuyên rà soát, khắc phục kịp thời các điểm mất an toàn giao thông.

2.2. Về công tác quản lý hành lang an toàn giao thông

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên phần đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng; lưu trữ đầy đủ hồ sơ, mốc giải phóng mặt bằng từng tuyến, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm. Đối với các tuyến đường chưa bồi thường hoặc chỉ bồi thường một phần đất hành lang an toàn đường bộ, chính quyền địa phương cần kiên trì tuyên truyền, giáo dục để người dân không lấn chiếm; tập trung kiểm tra, giám sát, không để phát sinh việc cất nhà kiên cố, bán kiên cố trên phạm vi hành lang an toàn đường bộ.

- Thực hiện giải tỏa dứt điểm vật chướng ngại trên các tuyến sông; tuyên truyền, vận động, xây dựng lộ trình giải tỏa di dời các hộ dân cất nhà, lều quán trên hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa; quản lý chặt chẽ địa bàn, kiên quyết không để phát sinh mới về cất nhà, lều quán hoặc tái chiếm sau giải tỏa trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường thủy.

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân, nhất là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu trong công tác quản lý hành lang an toàn giao thông; tuyệt đối không tự ý sử dụng lòng đường, hè phố trái quy định để tổ chức các hoạt động ngoài mục đích giao thông (đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, mừng thọ, liên hoan...).

3. Đưa kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông làm cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) để xem xét, giải quyết. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Ủy ban ATGT Quốc gia (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (VIC);
- UBND huyện, thành phố Cà Mau (VIC);
- UBND xã, phường, thị trấn (VIC);
- LĐVP UBND tỉnh(VIC);
- CV Khối NC-TH (VIC);
- Lưu: VT. Tr 02/7.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 trách nhiệm người đứng đầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 trách nhiệm người đứng đầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực31/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 trách nhiệm người đứng đầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 trách nhiệm người đứng đầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông Cà Mau

           • 31/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực