Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2019

Phong trào hiến máu tình nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh đã được duy trì thường xuyên và phát triển trong những năm qua, đây là một trong những hoạt động xã hội nhân đạo, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng võ trang, sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và nhân dân thành phố hưởng ứng nhiệt tình. Năm 2018, phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố đạt trên 94 % chỉ tiêu được giao, đã góp phần cùng ngành y tế đáp ứng một phần nhu cầu về máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Nhằm đảm bảo đủ máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại thành phố trong năm 2019, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan đơn vị, công ty, xí nghiệp, trường học, lực lượng võ trang trên địa bàn thành phố

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện phấn đấu đạt trên 260.000 lượt người hiến máu, trong đó đạt trên 60% túi máu loại 350ml-450ml và chất lượng máu sạch, tốt đạt trên 94%.

2. Phân bổ chỉ tiêu

- Giao Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các quận, huyện, phường, xã, thị trấn:

Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai đảm bảo đạt trên 120.100 lượt người hiến máu, phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) thực hiện đạt chất lượng máu tốt; tích cực tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện phù hợp với nguyên tắc nhân đạo quốc tế Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và thực hiện đúng chế độ bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiến máu tình nguyện theo Thông tư số 20/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 04 năm 2018 của Bộ Y tế. Tăng cường vận động phát triển lực lượng hiến máu dự bị để sẵn sàng cung cấp máu khi có yêu cầu.

- Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, lực lượng võ trang, các công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố:

Xây dựng kế hoạch cụ thể vận động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên hiến máu tình nguyện trong năm 2019; phấn đấu đạt trên 80.000 lượt người hiến máu trong năm, đồng thời phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố (Trung tâm Hiến máu nhân đạo) tổ chức tốt các điểm tiếp nhận máu tại cơ quan, đơn vị; bộ phận y tế các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra sức khỏe và tuyển chọn người hiến máu đủ điều kiện tham gia hiến máu.

- Giao Giám đốc Sở Y tế:

Chỉ đạo Công đoàn ngành y tế phối hợp Bệnh viện Truyền máu Huyết học thành phố vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế tham gia hiến máu tự nguyện và tổ chức tiếp nhận 60.000 túi máu.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Giao Hội Chữ thập đỏ thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thành phố:

- Chỉ đạo Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố thực hiện việc phối hợp với các cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, lực lượng võ trang, các công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố và Ban Chỉ đạo - Thường trực Hội Chữ thập đỏ 24 quận, huyện tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận máu, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao về số lượng, chất lượng và tỷ lệ túi máu 350 - 450ml.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thành phố tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết và phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ) kịp thời đề xuất tôn vinh, khen thưởng những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện của thành phố.

- Phối hợp Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét tăng cường kinh phí, phương tiện, trang thiết bị y tế phục vụ công tác tiếp nhận máu cho Trung tâm Hiến máu nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố.

- Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn các chủ trương, quy định mới của Trung ương, Bộ Y tế vê công tác hiến máu tình nguyện cho thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, quận, huyện và phường, xã, thị trấn.

3.2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài thành phố phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố có kế hoạch thông tin tuyên truyền sâu rộng, vận động nhân dân thành phố tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong năm 2019; đặc biệt là "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Hồng" năm 2019 theo hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

3.3. Giao Đài Truyền hình thành phố phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố (Trung tâm Hiến máu nhân đạo), Sở Y tế (Bệnh viện Truyên máu Huyết học) xây dựng kế hoạch tuyên truyền vê công tác hiến máu tình nguyện của thành phố năm 2019, nhân ngày 07 tháng 4 "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện", ngày 14 tháng 6 "Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu" và mở chuyên mục "Hiến máu cứu người", để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa nhân đạo của phong trào hiến máu tình nguyện.

3.4. Giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Truyền máu Huyết học phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hiến máu nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện tốt quy trình chuyển giao máu đạt số lượng, chất lượng theo yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật; hỗ trợ trang thiết bị xét nghiệm, phân tích máu, để bảo đảm an toàn trong tiếp nhận máu, đồng thời chỉ đạo các Bệnh viện quận, huyện, y tế của các cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể, Lực lượng võ trang, công ty, xí nghiệp, trường học tích cực tham gia tuyên truyền vận động hiến máu.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, lực lượng võ trang, các trường học trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện và phường, xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể vận động, tuyên truyền tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia hiến máu đạt chỉ tiêu trong năm 2019./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm

 

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2019

Số TT

Quận - huyện

Lượt người

Chỉ tiêu
350 - 450
(60%)

1

Quận 1

4.400

2.640

2

Quận 2

3.100

1.860

3

Quận 3

4.500

2.700

4

Quận 4

4.000

2.400

5

Quận 5

4.600

2.760

6

Quận 6

5.200

3.120

7

Quận 7

5.500

3.300

8

Quận 8

6.000

3.600

9

Quận 9

5.000

3.000

10

Quận 10

5.000

3.000

11

Quận 11

4.500

2.700

12

Quận 12

4.700

2.820

13

Quận Gò Vấp

7.200

4.320

14

Quận Tân Bình

5.300

3.180

15

Quận Tân Phú

5.500

3.300

16

Quận Bình Thạnh

7.700

4.620

17

Quận Phú Nhuận

4.200

2.520

18

Quận Thủ Đức

7.200

4.320

19

Quận Bình Tân

6.500

3.900

20

Huyện Củ Chi

6.100

3.660

21

Huyện Hóc Môn

4.200

2.520

22

Huyện Bình Chánh

5.200

3.120

23

Huyện Nhà Bè

2.300

1.380

24

Huyện Cần Giờ

2.200

1.320

(Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố tiếp nhận)

120.100

72.060

25

Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố tiếp nhận từ: Thành Đoàn (30.000); các sở, ban, ngành, công ty, xí nghiệp, trực thuộc Liên Đoàn Lao động TP (30.000), các tổ chức, đơn vị khác (19.900).

79.900

47.940

26

Bệnh viện Truyền máu Huyết học tiếp nhận từ: Công đoàn ngành (Sở Y tế) và các đơn vị khác.

60.000

36.000

Tông cộng

260.000

156.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoĐã biết
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Liêm
        Ngày ban hành23/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoĐã biết
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh

              • 23/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực