Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính; Theo đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và dịch vụ khác) đã sử dụng hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, các hình thức hóa đơn điện tử thông thường đã triển khai trong thời gian qua chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không lớn nhưng số lượng hóa đơn rất nhiều. Khắc phục tình trạng trên, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế (viết tắt là Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền).

Năm 2023, trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu đẩy mạnh thương mại hiện đại và dịch vụ tiện ích là một trong nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thì việc triển khai Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai hoạt động trong lĩnh vực cung cấp trực tiếp đến người tiêu dùng sẽ góp phần tích cực thực hiện chuyển đổi số của tỉnh, đồng thời hạn chế tình trạng mua bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn, tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, chống thất thu và tăng thu ngân sách tỉnh.

Với mục tiêu phấn đấu hết năm 2023, tất cả các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh đều tham gia đăng ký, sử dụng; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC .

2. Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử tỉnh được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử có trách nhiệm chỉ đạo các thành viên tham gia phối hợp, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

3. Cục Thuế tỉnh

a) Tập trung đôn đốc, quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra của Tổng cục Thuế; tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gắn với Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

b) Tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định, để trực tiếp thông báo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người nộp thuế triển khai áp dụng.

c) Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, lợi ích và cách thức triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; đồng thời, khuyến khích, vận động các hộ nộp thuế theo phương pháp khoán hoạt động trong lĩnh vực cung cấp trực tiếp đến người tiêu dùng chuyển đổi sang phương pháp kê khai, thực hiện đăng ký sử dụng.

d) Tổng hợp, tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế và các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời xử lý.

e) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý hóa đơn, đảm bảo việc bán hàng xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định; Quyết liệt rà soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

4. Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành khi tiến hành thanh tra, kiểm tra chủ động thông tin, phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện xác minh hóa đơn có nghi vấn nhằm kịp thời xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

5. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế, Quản lý thị trường, và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tiến hành kiểm tra, phát hiện những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm về hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nói riêng, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật.

6. Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan Bắc Ninh tăng cường phối hợp kiểm tra, rà soát; xử lý vi phạm đối với hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng hóa không có hóa đơn đầu vào; bán hàng không xuất hóa đơn hoặc mua bán hóa đơn trái phép.

7. Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị sử dụng ngân sách khi lập chứng từ thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp phải sử dụng hóa đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc tăng cường công tác phối hợp với các Chi cục Thuế trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

9. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế, Báo Bắc Ninh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách, quy định về thuế, đặc biệt là quy định khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải lập, giao nhận hóa đơn; quy định về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bằng nhiều hình thức để toàn thể người dân, tổ chức, người nộp thuế hiểu và tích cực thực hiện.

10. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng hóa đơn trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thực hiện lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ cho khách hàng; thường xuyên tự kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện vi phạm về hóa đơn; đảm bảo sử dụng hóa đơn hợp pháp trong hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ;

Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.

11. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động đẩy mạnh tuyên truyền áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và các thành viên, hội viên thuộc các tổ chức chính trị-xã hội khi đi mua hàng hóa phải yêu cầu người bán hàng xuất hóa đơn để đảm bảo quyền lợi người mua hàng và để có cơ hội tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” của ngành Thuế tổ chức.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Cục Thuế tinh để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Cục Hải quan Bắc Ninh;
- Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo BN, Đài PT&TH Bac Ninh;
- VP UBND tỉnh: LĐ VP, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Bắc Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Hương Giang
        Ngày ban hành07/04/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Bắc Ninh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Bắc Ninh

              • 07/04/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực