Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND chế độ dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chiến tranh Quảng Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG DÂN CÔNG HỎA TUYẾN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 95/CT-BQP ngày 24/11/2015 của Bộ Quốc phòng; Công văn số 100/CCT-CS ngày 18/01/2016 của Cục Chính trị Quân khu 4 về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ tr­ưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt chủ tr­ương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ t­ướng Chính phủ, Chỉ thị của Bộ trư­ởng Bộ Quốc phòng và các văn bản h­ướng dẫn thi hành của các cấp; đề ra chủ trương, kế hoạch biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đạt kết quả tốt.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và các đối t­ượng chính sách, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà n­ước; nắm chắc nội dung chế độ, thủ tục hồ sơ, quy trình thực hiện và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chính sách cho các đối tư­ợng.

3. Thành lập Ban Chỉ đạo ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tổ chức tập huấn chặt chẽ; phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể ở địa ph­ương nhất là cơ quan Quân sự, Công an, Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu TNXP các cấp thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội; phát huy dân chủ trong việc xác nhận, xét duyệt, chi trả, thường xuyên bám sát cơ sở, thực hiện đầy đủ quyền kiểm tra, giám sát của nhân dân trong tổ chức thực hiện ở các cấp bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng, không để kẻ xấu lợi dụng, không để xảy ra tiêu cực làm ảnh hư­ởng đến chủ trư­ơng, chính sách của Đảng và Nhà nước.

4. Chỉ đạo, tổ chức tốt việc làm điểm, rút kinh nghiệm trong triển khai từng khâu, từng giai đoạn; hướng dẫn cơ sở phát hiện đúng đối tượng, kê khai, lập hồ sơ chính xác ngay từ đầu, thực hiện nghiêm túc quy trình và các quy định về thủ tục hành chính, không tự ý quy định thêm giấy tờ trong hồ sơ; tổ chức xét duyệt chặt chẽ, dân chủ công khai, hạn chế thấp nhất những sai sót; đẩy nhanh tiến độ, không để dồn, đọng hồ sơ. Tổ chức chi trả chế độ kịp thời, chu đáo và thanh quyết toán đúng quy định; không để xảy ra tiêu cực, gây phiền hà cho đối tượng chính sách; đăng ký, quản lý và lưu trữ hồ sơ đầy đủ bảo đảm thuận tiện cho việc thẩm định; xét duyệt và tra cứu.

5. Cơ quan quân sự các cấp chủ trì phối hợp với các, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp ở mỗi cấp, trong từng giai đoạn, thực hiện chính sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng trong việc xác nhận, sao lục hồ sơ hoặc các giấy tờ có liên quan làm căn cứ giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy định.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ tình hình; chủ động nắm bắt và đề xuất giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, theo thẩm quyền của từng cấp. Làm tốt công tác sơ, tổng kết trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nhân rộng kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của các đơn vị, địa phương làm tốt, kịp thời chỉ ra khâu yếu, mặt còn hạn chế để khắc phục. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm túc những sai phạm, chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo để giúp UBND tỉnh chuẩn bị kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức tập huấn ở cấp tỉnh; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ tr­ưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh)./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2016
Ngày hiệu lực26/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND chế độ dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chiến tranh Quảng Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND chế độ dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chiến tranh Quảng Bình 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành26/02/2016
        Ngày hiệu lực26/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND chế độ dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chiến tranh Quảng Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND chế độ dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chiến tranh Quảng Bình 2016

           • 26/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực